Θέρμανση & Κλιματισμός. Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Δευ.-Παρ.: 09:00 - 20:00 (σπαστό)

Σαβ.: 09:00 - 15:00

espa-el

victrix-tera erp 28kw-immergas

Προσφορά!

victrix-tera erp 28kw-immergas

1,250.00

Περιγραφή

victrix-tera erp 28kw-immergas

συμπύκνωσης VICTRIX TERA erp

συμπύκνωσης VICTRIX TERA ,

IMMERGAS VICTRIX TERA  28 kw

Ο επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης VICTRIX TERA , προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της συμπύκνωσης με SUPER COMPACT διαστάσεις.

Διαθέτοντας τεχνολογία συμβατή με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, είναι η πιο αποτελεσματική λύση για πολλές νέες εγκαταστάσεις και αντικαταστάσεις υπαρχόντων συστημάτων.

 • Νέος Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας & αντοχής
 • Νέος inverter κυκλοφορητής χαμήλης κατανάλωσης
 • Eύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 18 έως 100%
 • Νέος σχεδιασμός της οθόνης διαχείρισης του λέβητα
 • Φιλικό προς το περιβάλλον-χαμηλές εκπομπές ρύπων (Class 6)
 • Ρυθμιζόμενο by-pass
 • Αισθητήρες θερμοκρασίας στην είσοδο-έξοδο του εναλλάκτη θέρμανσης για την καλύτερη προσαρμογή του κυκλοφορητή σύμφωνα με το στιγμιαίο Δt
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο IPX5D
 • Αντιπαγωτική προαστασία στους -5℃ με δυνατότητα επέκτασης στους -15℃ με το προαιρετικό κιτ
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρησης του λέβητα του λέβητα (DOMINUS app)
 • Σιφώνι αποχέτευσης για τη βαλβίδα ασφαλείας
 • Σπινθηριστής και Ιονιστής σε ένα εξάρτημα (2 σε 1)
 • Κατανάλωση ρεύματος λέβητα σε stand-by λιγότερο από 6 watt

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΝΟΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ.

• Διαμόρφωση τύπου Β σε θάλαμο ανοικτό και με εξαναγκα-
σμένο αερισμό.

Χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό κιτ μπορείτε να πραγματο-
ποιήσετε την απευθείας αναρρόφηση του αέρα  και την εκκένωση των καπνών σε ξεχωριστή καπνοδόχο ή απευθείας έξω.
-Ο λέβητας σε αυτή τη διαμόρφωση εντάσσεται στην κατηγορία
τύπου B23.
Με αυτή τη διαμόρφωση:
Η αναρρόφηση του αέρα γίνεται απευθείας από το περιβάλλον
στο οποίο έχει εγκατασταθεί η συσκευή (το εντοιχιζόμενο
πλαίσιο εξαερίζεται), το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί και
να λειτουργεί μόνο σε χώρους με μόνιμο εξαερισμό.

– Η απαγωγή αερίων θα πρέπει να συνδεθεί με μια μονή καπνο-
δόχο ή να διοχετευτεί απευθείας στην εξωτερική ατμόσφαιρα.

Θα πρέπει να τηρούνται οι τεχνικοί κανονισμοί εν ισχύ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Tera erp

Πριν από την έναυση βεβαιωθείτε ότι είναι γεμάτη νερό η εγκα-
τάσταση ελέγχοντας το δείκτη του μανόμετρου (8) που θα πρέπεινα δείχνει τιμή μεταξύ 1÷ 1,2 bar.
Ανοίξτε τον κρουνό του αερίου ανάντη του λέβητα.
Πατήστε στη συνέχεια το κουμπί “ ” για να μεταβείτε
κυκλικά από την κατάσταση “stand-by” ( ) στη “θερινή”
( ) και “χειμερινή” κατάσταση ( ).
• Καλοκαίρι ( ): με αυτόν τον τρόπο, ο λέβητας λειτουργεί μόνο
για τη θέρμανση του νερού χρήσης, η θερμοκρασία ρυθμίζεται
μέσω των κουμπιών “ ” και η αντίστοιχη θερμοκρασία
εμφανίζεται στην οθόνη μέσω του δείκτη (19). Επίσης φαίνεται
το επίπεδο της επιλεγμένης θερμοκρασίας στο δείκτη (22).
• Χειμώνας ( ): στη λειτουργία αυτή ο λέβητας λειτουργεί
τόσο για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης όσο
και για τη θέρμανση του περιβάλλοντος. Η θερμοκρασία του
ζεστού νερού οικιακής χρήσης ρυθμίζεται πάντα από τα κουμπιά
“ ”, η θερμοκρασία θέρμανσης ρυθμίζεται από τα κουμπιά
“ ” και η σχετική θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη μέσω

του δείκτη (19) επιπλέον εμφανίζεται το επίπεδο της επιλεγμέ-
νης θερμοκρασίας στο δείκτη (15).

-Από τη στιγμή αυτή ο λέβητας λειτουργεί αυτόματα. Αν δεν
υπάρχει αίτημα θερμότητας (θέρμανσης ή παραγωγή ζεστού
νερού) ο λέβητας μεταφέρεται σε λειτουργία «αναμονής» που
αντιστοιχεί σε λέβητα που τροφοδοτείται χωρίς παρουσία
φλόγας.

-Κάθε φορά που ο καυστήρας ανάβει, εμφανίζεται
στην οθόνη το αντίστοιχο σύμβολο (11) παρουσίας φλόγας με
αντίστοιχη κλίμακα ισχύος.

•Λειτουργία με CAR V2 (CARV2) (Προαιρετικό). Αν έχει συνδε-
θεί το CARV2 στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο ( ),

Οι παράμετροι ρυθμίσεις του λέβητα μπορούν να ρυθμιστούν από
τον πίνακα ελέγχου του CARV2, παραμένει, ωστόσο, ενεργός ο
πίνακας ελέγχου του λέβητα,

-Tο κουμπί επαναφοράς reset (3),
το κουμπί για το σβήσιμο (1) (μόνο στο «o”») και η οθόνη όπου
θα εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν βάλετε το λέβητα σε λειτουργία “o”” στο
CARV2 θα εμφανιστεί το σύμβολο της εσφαλμένης σύνδεσης
“ERR>CM” το CARV2 συνεχίζει να τροφοδοτείται χωρίς να
χάνονται τα αποθηκευμένα προγράμματα.
• Ηλιακή λειτουργία ( ). Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται
αυτόματα αν ο λέβητας ανιχνεύσει έναν αισθητήρα στην είσοδο
του νερού οικιακής χρήσης (προαιρετικό) ή αν η παράμετρος
“Καθυστέρηση ηλιακής ανάφλεξης” είναι μεγαλύτερη των 0
δευτερολέπτων.

Κατά τη λήψη αν το νερό εξόδου είναι αρκετά ζεστό, ο λέβητας
δεν ανάβει, ή αν υπάρχει ο χρόνος της “Καθυστέρησης ηλιακής
ανάφλεξης” ο λέβητας δεν ανάβει.

Στην οθόνη εμφανίζεται το
σύμβολο λήψης ζεστού νερού χρήσης ( ) και το σύμβολο της
ηλιακής λειτουργίας αναβοσβήνει ( ).
Όταν το νερό που παρέχεται από το ηλιακό σύστημα έχει
θερμοκρασία χαμηλότερη από εκείνη που έχει ρυθμιστεί ή έχει
τελειώσει ο χρόνος της “Καθυστερημένης ηλιακής ανάφλεξης”
ο λέβητας ανάβει, στο σημείο αυτό το σύμβολο της ηλιακής
λειτουργίας παραμένει σταθερό.

• Λειτουργία με ενεργό εξωτερικό αισθητήρα προαιρετι-
κό( ). Στην περίπτωση της εγκατάσταση με εξωτερικό

αισθητήρα (προαιρετικό), η θερμοκρασία παροχής του λέβητα.

Για τη θέρμανση του χώρου υπόκειται στη διαχείριση του εξω-
τερικού αισθητήρα βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας που έχει μετρηθεί .

Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία
παροχής επιλέγοντας την καμπύλη της λειτουργίας από τα
κουμπιά “ ” (ή στον πίνακα ελέγχου του CARV2 αν είναι
συνδεδεμένο στο λέβητα) επιλέγοντας την τιμή από “0 έως 9”.

Με τον εξωτερικό αισθητήρα εμφανίζεται στην οθόνη το αντί-
στοιχο σύμβολο (12). Στη φάση της θέρμανσης, αν η θερμο-
κρασία του νερού που περιέχει η εγκατάσταση είναι αρκετή για

ζεστάνει τα σώματα, ο λέβητας μπορεί να λειτουργήσει μόνο με
την ενεργοποίηση του κυκλοφορητή.
• Λειτουργία αναμονής «stand-by». Πατήστε διαδοχικά το
κουμπί “ ” μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο ( ), από
αυτή τη στιγμή ο λέβητας παραμένει ενεργός και εξασφαλίζεται
η αντιψυκτική λειτουργία, η απεμπλοκή αντλίας και τρίοδων
βαλβίδων καθώς και η επισήμανση των προβλημάτων.
• Λειτουργία «o2». Κρατώντας πατημένο το κουμπί “ ”
για 8 δευτερόλεπτα η οθόνη σβήνει και ο λέβητας έχει σβήσει
εντελώς.

Με αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζονται οι λειτουργίες
ασφάλειας.
ΠΡΟΣΟΧΉ:
στις λειτουργίες “Stand-by” και “O2” ο
λέβητας θα πρέπει να θεωρηθεί ακόμη
υπό τάση.
• Λειτουργία οθόνης.

Κατά τη διάρκεια της χρήση του πίνακα ελέγχου φωτίζεται η οθόνη, μετά από ένα καθορισμένο διάστη-
μα αδράνειας ο φωτισμός φθίνει εμφανίζοντας μόνο τα ενεργά

σύμβολα, μπορείτε να αλλάξετε την τρόπο φωτισμού από την
παράμετροι «t8» στο μενού προγραμματισμού της ηλεκτρονικής
κάρτας.

Κατηγορίες προϊόντων