Θέρμανση & Κλιματισμός. Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Δευ.-Παρ.: 09:00 - 20:00 (σπαστό)

Σαβ.: 09:00 - 15:00

espa-el

Ετήσιος έλεγχος

Ετήσιος έλεγχος

Ο ετήσιος έλεγχος-συντήρηση του συστήματος κλιματισμού από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό, θα φροντίσει ώστε να αναπνέετε υγιεινό αέρα, να λειτουργεί αποδοτικά το σύστημα και φυσικά να αναγνωρίσει τυχόν προβλήματα που θα προκαλέσουν μακροχρόνια ζημιά στο σύστημά σας.
Ζημιές που θα σας κοστίσουν πολύ ακριβά για να τις επισκευάσετε.

inspection

Ως αντιπρόσωποι κορυφαίων εταιριών ψύξης και θέρμανσης παρέχουμε υπηρεσία προτεραιότητας στους πελάτες μας που έχουν ετήσια σύμβαση συντήρησης. Η ετήσια προληπτική συντήρηση θα διασφαλίσει ότι το σύστημά σας λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
Ο τεχνικός μας θα εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες, ανάλογα με τη μονάδα:

Έλεγχος και καθαρισμός του συγκροτήματος του ανεμιστήρα (περιλαμβάνει το περίβλημα του φυσητήρα, τον τροχό του ανεμιστήρα και τον κινητήρα)

Σε παλαιότερα μοντέλα, Λίπασμα του κινητήρα και έλεγχος ή/και αντικατάσταση του ιμάντα του ανεμιστήρα αν χρειαστεί

Έλεγχος το περίβλημα του φυσητήρα καύσης για χνούδια και θραύσματα και καθαρισμός όπως είναι απαραίτητο

Έλεγχος του πηνίου του εξατμιστή, την λεκάνη αποστράγγισης και τις γραμμές αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. Καθαρισμός.

Έλεγχος για τυχών διαρροές αερίων στους κλιβάνους αερίου

Έλεγχος του συγκροτήματος  του καυστήρα.

Έλεγχος του πλαισίου ελέγχου, τα αντίστοιχα χειριστήρια, τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις

Καθαρισμός ή αντικατάσταση του φίλτρα αέρα

Έλεγχος του κλιματιστικό σύστημα ροής αέρα (αγωγός) – έλεγχος για διαρροές

Έλεγχος της μονάδας για τη σωστή στάθμη ψυκτικού και ρύθμιση του αν είναι απαραίτητο

Καθαρισμός  από σκουπίδια, φύλλα κτλ στο εσωτερικό κουβούκλιο

Έλεγχος της λεκάνης βάσης για περιορισμένα ανοίγματα αποστράγγισης

Έλεγχος του πηνίου και το ντουλάπι

Έλεγχος  του μοτέρ του ανεμιστήρα και τα πτερύγια του ανεμιστήρα για φθορά