Θέρμανση & Κλιματισμός. Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Δευ.-Παρ.: 09:00 - 20:00 (σπαστό)

Σαβ.: 09:00 - 15:00

espa

Κορονο’ι’ο covid-2

κορωνοϊό (SARS-CoV-2)Covid-19 χάρη στα οφέλη των ριζών υδροξυλίου
Βισμπάντεν, Γερμανία – 26 Οκτωβρίου 2020 –                                                                                                Η Panasonic ανακοίνωσε σήμερα, σε
συνεργασία με τον παγκόσμιο ερευνητικό οργανισμό Texcell *1,                                            Οτι η Texcell επαλήθευσε την
ανασταλτική δράση της τεχνολογίας nanoe™X, στον κορωνοϊό (SARS- CoV-2), χάρη στα οφέλη
των ριζών υδροξυλίου.
Η Panasonic, ανέπτυξε την τεχνολογία nanoe™X· πρόκειται για έναν ιονιστή, ο οποίος «ψεκάζει
σωματίδια νερού, της τάξεως nano-μεγέθους».                                                                           Πρόκειται για μια ηλεκτροστατική τεχνολογία
ψεκασμού, η οποία συλλέγει τα αόρατα με γυμνό μάτι σταγονίδια υγρασίας στον αέρα και
εφαρμόζοντας υψηλή τάση σε αυτά, διαχωρίζει τις ρίζες υδροξυλίου που περιέχονται στο νερό.
Ο αποφασιστικός παράγοντας είναι η ύπαρξη μέσα στο nanoe™X, των ριζών υδροξυλίου. Αυτές
χαρακτηρίζονται από το ότι είναι ισχυρά οξειδωτικές και εξαιρετικά αντιδραστικές.
Η Panasonic διεξάγει έρευνα σχετικά με αυτήν την τεχνολογία από το 1997 και έχει επαληθεύσει
την αποτελεσματικότητά της σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής
ορισμένων παθογόνων μικροοργανισμών (βακτηρίων, μυκήτων και ιών) και αλλεργιογόνων,
διασπώντας συστατικά των PM 2.5 που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον ανθρώπινο
οργανισμό*2
Το 2012, η Panasonic διεξήγαγε τεστ καθαρισμού από τους ιούς, μαζί με έναν ανεξάρτητο
οργανισμό, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του τεστ σε καθεμία από τις τέσσερις
κατηγορίες, ως προς τα βιολογικά χαρακτηριστικά. Βάσει αυτού του αποτελέσματος, η Panasonic
ανακοίνωσε ότι η τεχνολογία “ρίζες υδροξυλίου του νερού” μπορεί να έχουν ανασταλτική
επίδραση σε νέους ιούς*3
Ο νέος κορωνοϊός (SARS-CoV-2) της τρέχουσας παγκόσμιας πανδημίας είναι ένας τέτοιος νέος
τύπος ιού και οι δοκιμές της Texcell επιβεβαίωσαν τώρα ότι η τεχνολογία nanoe™X έχει
ανασταλτική επίδραση σε αυτόν τον ιό. Αυτή η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε κλειστό
εργαστηριακό περιβάλλον και δεν είχε σχεδιαστεί για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς της
σε ανεξέλεγκτους χώρους καθημερινής διαβίωσης.
Η Panasonic θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας nanoe™X για την
αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως νέους
παθογόνους μικροοργανισμούς, με στόχο τη δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος για τους
ανθρώπους παγκοσμίως.
Αναφορά:
Έλεγχος της ανασταλτικής επίδρασης του nanoe™X στον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2)
· Επισκόπηση:
Διεξήχθη συγκριτική επαλήθευση σε χώρο δοκιμής 45L που περιείχε τον νέο κορωνοϊό (SARS￾CoV-2) με και χωρίς έκθεση στο nanoe™X.
Αποτελέσματα
Πάνω από το 99,99% της δραστικότητας του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2) παρεμποδίστηκε
εντός 2 ωρών.
Σημείωση: Αυτή η επαλήθευση σχεδιάστηκε για τη δημιουργία βασικών ερευνητικών δεδομένων
σχετικά με τις επιδράσεις του nanoe™X, στο νέο κορωνοϊό, σε εργαστηριακές συνθήκες
διαφορετικές από αυτές που ισχύουν σε χώρους καθημερινής διαβίωσης.
-
Κατηγορίες προϊόντων