Θέρμανση & Κλιματισμός. Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Δευ.-Παρ.: 09:00 - 20:00 (σπαστό)

Σαβ.: 09:00 - 15:00

espa-el

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ- ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ- ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ

1. Αντικείμενο και στόχος του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την

•αντικατάσταση συγκεκριμένων κατηγοριών ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές,

•παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών που αντικαθίστανται.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι επιλέξιμες προς αντικατάσταση οι ακόλουθες κατηγορίες οικιακών ηλεκτρικών συσκευών:

1.Κλιματιστικά, όφελος εως  710 euro

2.Ψυγεία ,όφελος εως 424 euro

3.Καταψύκτες. όφελος εως 224 euro

Για κάθε νέα συσκευή που επιχορηγείται, μία παλαιά συσκευή της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να ανακυκλωθεί μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το Πρόγραμμα αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία. Πρωταρχικός στόχος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα και κατ’ επέκταση η μείωση του ενεργειακού κόστους για το μέσο νοικοκυριό. Ταυτόχρονα, με τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, βελτιώνεται το ισοζύγιο εισαγωγών ενέργειας και συρρικνώνεται ο βαθμός εξάρτησης από τρίτες πηγές.

Παράλληλα με τα οικονομικά οφέλη, το Πρόγραμμα αναμένεται να έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθότι, μέσω της αντικατάστασης παλαιών ηλεκτρικών συσκευών και της εξοικονόμησης ενέργειας, θα συμβάλει στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

2.Όροι επιλεξιμότητας

2.1.Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελούμενων στο Πρόγραμμα

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένη στην οικία τους, και όχι σε επαγγελματικό χώρο, παλαιά ηλεκτρική συσκευή (συγκεκριμένα: κλιματιστικό ή ψυγείο ή καταψύκτη) την οποία επιθυμούν να αντικαταστήσουν με άλλη νεότερης τεχνολογίας και ενεργειακά αποδοτικότερη.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1ης Ιανουάριου 2005 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Για να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να

•διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του,

•έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ » σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Διευκρίνιση ειδικών περιπτώσεων:

•Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2020) ως κάτοικοι εξωτερικού.

•Επίσης, δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2020) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά έτος αυτό κάτοικος εξωτερικού.

•Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύναται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιασμένη ή παραχωρημένη).

•Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.

Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες, εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας.

2.2.Επιλέξιμες συσκευές προς αγορά

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά των ακόλουθων κατηγοριών ηλεκτρικών συσκευών, με τα αντίστοιχα ελάχιστα χαρακτηριστικά:

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ελάχιστες Απαιτήσεις

Τύπος

Inverter

Ενεργειακή Κλάση Ψύξης

Α++

Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη)

Α++ Α+++

Ψυκτικά Ρευστά Τύπου

R32

Τοίχου ή Δαπέδου

Τοποθέτηση

περιλαμβανόμενου του τύπου «multi»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η (εξαιρούνται φορητά και τύπου «κασέτας»)
Επιτρεπτά εύρη

9.000 Btu/h

8.000 < Btu/h < 11.000

Κλιματιστικά απόδοσης

12.000 Btu/h

11.000 < Btu/h < 16.000

(ονομαστική –

18.000 Btu/h

16.000 < Btu/h < 21.000

πραγματική)

24.000 Btu/h

21.000 < Btu/h < 28.000

Πιστοποίηση CE

NAI

Εργοστασιακή Εγγύηση

2 έτη

Κατάσταση

Καινούργιο Αμεταχείρισχο

Τεχνική Υποστήριξη συσκευών στην Ελλάδα
Τεχνική Υποστήριξη/ επισκευαστικό κέντρο

κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της

εργοστασιακής εγγύησης

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ελάχιστες Απαιτήσεις

Τύπος / υποκατηγορίες

Ψυγεία, Ψυγειοκαταψύκιες, Δίπορτα/Ντουλάπες (εξαιρούνται μικρά και mini bar)

Διαστάσεις (ύψος)

> 1 μέτρο

Ενεργειακή Κλάση

Ε και Καλύτερη (D,C,B,A)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2″

Ενεργειακές Οδηγίες

2019/2016/11.03.19

Πιστοποίηση CE

NAI

Ψυγεία

Εργοστασιακή Εγγύηση

> 2 έτη

Κατάσταση

Καινούργιο / Αμεταχείριστο

Τεχνική Υποστήριξη/

Τεχνική Υποστήριξη συσκευών στην Ελλάδα κατά το

επισκευαστικό κέντρο χρονικό διάστημα ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης
Τηλεφωνική υποστήριξη

Ύπαρξη τηλεφωνικής υποστήριξης κατασκευαστή ή αντιπροσώπου στην ελληνική γλώσσα

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ελάχιστες Απαιτήσεις

Τύπος / υποκατηγορίες

Μπαούλο ή με συρτάρια

Ενεργειακή Κλάση

F και Καλύτερη (E,D,C,B,A)

Ενεργειακές Οδηγίες

2019/2016/11.03.19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η Πιστοποίηση CE

NAI

Εργοστασιακή Εγγύηση

> 2 έτη

Καταψύκτες Κατάσταση

Καινούργιο / Αμεταχείριστο

Τεχνική Υποστήριξη/ επισκευαστικό κέντρο

Τεχνική Υποστήριξη συσκευών στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης

Τηλεφωνική υποστήριξη

Ύπαρξη τηλεφωνικής υποστήριξης κατασκευαστή ή αντιπροσώπου στην ελληνική γλώσσα

 

 

Oι προμηθευτές είναι εξολοκλήρου υπεύθυνοι για την επιλογή και διάθεση συσκευών που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος.

2.3.Υποχρέωση ανακύκλωσης παλαιών συσκευών

Για να είναι δυνατή η επιχορήγηση της αγοράς μίας νέας ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει αντίστοιχα να πραγματοποιείται απόσυρση προς ανακύκλωση μίας παλιάς που ανήκει στην ίδια κατηγορία με την επιχορηγούμενη. Ειδικότερα, για τους σκοπούς του Προγράμματος επιτρέπεται η επιχορήγηση

•κλιματιστικού (κατηγορία 1) προς αντικατάσταση παλαιού κλιματιστικού,

•ψυγείου (κατηγορία 2) προς αντικατάσταση παλαιού ψυγείου

•καταψύκτη (κατηγορία 3) προς αντικατάσταση παλαιού καταψύκτη

Για τους σκοπούς της απόσυρσης, ως ένα (1) κλιματιστικό ορίζεται μια Εσωτερική και μια Εξωτερική Μονάδα (σετ).

Οι προς ανακύκλωση συσκευές πρέπει να είναι άρτιες, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο πριν την απόσυρσή τους. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκονταν πριν την αντικατάστασή τους τοποθετημένες στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Επιπλέον,

•ειδικά για την περίπτωση των κλιματιστικών,

i.γίνονται δεκτές προς ανακύκλωση παλαιές συσκευές που φέρουν τα κάτωθι ψυκτικά υγρά,

(α) R22

(β)R407C (γ) R410A

ii.η απεγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού,

•ειδικά για την περίπτωση των ψυγείων και καταψυκτών, γίνονται δεκτές προς ανακύκλωση παλαιές συσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις κάτωθι ενεργειακές οδηγίες

(α) 92/75/22.09.92, με εφαρμογή από το 1993 (β) 94/2/21.01.94, με εφαρμογή από το 1995.

(γ) 1060/2010/28.09.10, με εφαρμογή από 30/11/2011.

Το βάρος του ελέγχου και βεβαίωσης των παραπάνω απαιτήσεων φέρει

-στη μεν περίπτωση των κλιματιστικών, ο πιστοποιημένος τεχνικός που πραγματοποιεί την απεγκατάσταση,

-στη δε περίπτωση ψυγείων και καταψυκτών, ο έμπορος που προμηθεύει τη νέα και αποσύρει την παλιά συσκευή.

3.Είδος και ύφος ενίσχυσης

3.1.Αριθμός επιδοτούμενων συσκευών ανά αίτηση

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης δύναται να περιλαμβάνει κατά μέγιστο 3 συσκευές, ενώ τίθενται και τα ακόλουθα όρια ανά κατηγορία:

•έως δύο (2) συσκευές της κατηγορίας 1 «Κλιματιστικά»,

• έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 2 «Ψυγεία»,

• έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 3 «Καταψύκτες».

Είναι δυνατό στην αίτηση να περιλαμβάνονται λιγότερες συσκευές από το μέγιστο όριο. Με την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης για το σύνολο των δηλωθέντων στην αίτηση συσκευών.

3.2.Ύφος και ένταση ενίσχυσης

Μέσω του Προγράμματος επιδοτείται ποσοστό (%) της δαπάνης αγοράς κάθε νέας συσκευής. Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενος λαμβάνει ισάριθμες επιταγές (vouchers), ανάλογα με τις συσκευές που θα επιλέξει, τις οποίες μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του, μειώνοντας το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την αγορά τους. Ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής του Προγράμματος καταβάλλει την αξία των επιταγών απευθείας στον προμηθευτή, σε χρόνο που έπεται της ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από την κατηγορία του ωφελούμενου, τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης συσκευής, καθώς και την τιμή αγοράς της, και καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Ποσοστό (%) ενίσχυσης επί της λιανικής τιμής πώλησης της συσκευής (όπως προκύπτει κατά τη στιγμή της αγοράς)

1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου *

2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου *

3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου *

4η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου *

50%

45%

35%

30%

Μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ κάθε επιταγής

(ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ ανά περίπτωση)

Κλιματισμός | 9.000 Btu/h

274,19 €

246,77 €

191,94 €

164,52 €

Κλιματισμός | 12.000 Btu/h

322,58 €

290,32 €

225,81 €

193,55 €

Κλιματισμός | 18.000 Btu/h

459,68 €

413,71 €

321,77 €

275,81 €

Κλιματισμός | 24.000 Btu/h

572,58 €

515,32 €

400,81 €

343,55 €

Ψυγεία

342,74 €

308,87 €

240,32 €

205,65 €

Καταψύκτες

181,45 €

163,71 €

127,42 €

108,87 €

 

 

Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν σε καθαρή αξία λιανικής πώλησης προ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος και ενισχύεται κατά το ίδιο ποσοστό (αναλόγως της εισοδηματικής κατηγορίας), όμως δε συνυπολογίζεται στο απόλυτο ανώτατο όριο, ώστε να προστίθεται διακριτά ο ΦΠΑ της κάθε περιοχής στην οποία εμπίπτει ο προμηθευτής που διενεργείτη συναλλαγή. Το ανώτατο όριο τίθεται επίτης καθαρής αξίας. Παραδείγματα:

•Παράδειγμα #1: ωφελούμενος της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας που διαμένει στην Αθήνα και προμηθεύεται κλιματιστικό 9.000 Btu/h από τοπικό προμηθευτή μπορεί να επιχορηγηϋεί μέχρι του ανώτατου ποσού (δημόσια δαπάνη) των 340,00 €, το οποίο προκύπτει ως εξής:

Καθαρό ποσό: 274,19€

ΦΠΑ: 65,81€(24%)

Σύνολο: 340,00€

•Παράδειγμα #2: ωφελούμενος της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας που διαμένει στη Χίο και προμηϋεύεται κλιματιστικό 9.000 Btu/h από τοπικό προμηϋευτή μπορεί να επιχορηγηϋεί μέχρι του ανώτατου ποσού των 320,80 €, το οποίο προκύπτει ως εξής:

Καθαρό ποσό: 274,19€

ΦΠΑ: 46,61€(17%)

Σύνολο: 320,80€

Σε ότι αφορά τη λιανική τιμή πώλησης των επιχορηγούμενων προϊόντων:

•Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης της νέας συσκευής θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις). Εφόσον η πληρωμή γίνεται βάσει έντοκων δόσεων, θα πρέπει να καταγράφεται και να δηλώνεται στη συναλλαγή το συνολικό ποσό (αξία) τοις μετρητοίς, διακριτά από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση (π.χ. τόκους και έξοδα φακέλου).

•Στην επιχορηγούμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης ή απεγκατάστασηςτης συσκευής, προαιρετικά εξαρτήματα κλπ.), καθώς δεν είναι επιλέξιμα μέσω της δράσης. Σε περίπτωση αγοράς που περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (πχ να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.

•Από τα αναγραφόμενα στο παραστατικό και στη δήλωση δαπανών για τις ανάγκες του Προγράμματος θα πρέπει να προκύπτει η καθαρή αξία του επιχορηγούμενου προϊόντος και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή.

Σε ότι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες:

•Για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4. Σημειώνεται ότι το ΕΙΣμ σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.

•Στην περίπτωση όπου,

-ΕΙΣμ< 5.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 1Π εισοδηματική κατηγορία.

-5.000€ < ΕΙΣμ< 10.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στη 2Π εισοδηματική κατηγορία.

-10.000€ < ΕΙΣμ< 20.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 3Π εισοδηματική κατηγορία.

-20.000€ < ΕΙΣμ, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 4Π εισοδηματική κατηγορία.

•Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιχορήγηση είναι το μικρότερο ποσό που προκύπτει εκ των δύο ανωτέρω εναλλακτικών υπολογισμών (i. ανώτατο ποσό και ii. ποσοστό επί της λιανικής τιμής).

Παραδείγματα:

• Παράδειγμα #1: ωφελούμενος της 2ης εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνει επιταγή για αγορά κλιματιστικού. Κατά τη στιγμή της αγοράς επιλέγει μοντέλο 12.000 Btu/h με τιμή αγοράς τα 558€ (450€ καϋαρή αξία+108€ ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 24%.

-Εφαρμόζοντας το ποσοστό ενίσχυσης του συγκεκριμένου ωφελούμενου επί της καϋαρής αξίας προκύπτει 450€ x 45% = 202,50€.

-Το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ της επιταγής για αυτή την κατηγορία συσκευής και εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου (202,50 < 290,32€).

-Επομένως η επιδότηση ϋα εφαρμοστεί στο σύνολο της καϋαρής αξίας, αλλά και στον αναλογούντα ΦΠΑ, ήτοι

– (45%x450€)+(45%xl08€) = 202,50€+48,60€ =251,10€.

• Παράδειγμα #2: ωφελούμενος της 2ης εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνει επιταγή για αγορά κλιματιστικού. Κατά τη στιγμή της αγοράς επιλέγει μοντέλο 12.000 Btu/h με τιμή αγοράς 868€ € (700€ καϋαρή αξία+168€ ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 24%.

-Εφαρμόζοντας το ποσοστό ενίσχυσης του συγκεκριμένου ωφελούμενου επί της καϋαρής αξίας προκύπτει 700,00€ x 45% = 315,00€.

-Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από τη μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ της επιταγής για αυτή την κατηγορία συσκευής και εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου (315,00 > 290,32€).

-Επομένως η επιδότηση ϋα εφαρμοστεί στη μέγιστη ονομαστική αξία καί στο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή, ήτοι

-290,32€+(24%χ290,32€) = 290,32€+69,68€ =360,00€.

• Εάν στην περίπτωση του παραδείγματος #2 ανωτέρω, ο ΦΠΑ που εφαρμοζόταν ήταν της τάξης του 17%, τότε η επιδότηση ϋα ανερχόταν στο ποσό των 290,32€+(17%x290,32€) = 290,32€+49,35€ =339,67€.

4.Προϋπολογισμός – πηγή χρηματοδότησης

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014- 2020.

Δικαιούχος της Δράσης, κατά την έννοια του Ν.4314/2014, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 148.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά την επιχορήγηση των ωφελούμενων μέσω του συστήματος επιταγών (vouchers), συμπεριλαμβανομένης της επιχορήγησης του ΦΠΑ, και δεν περιλαμβάνει τυχόν επιπλέον δαπάνες για τη διαχείριση του Προγράμματος, που εγκρίνονται με χωριστή απόφαση. Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης των εγκεκριμένων αιτήσεων δε δύναται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

Η περιφερειακή κατανομή της δημόσιας δαπάνης παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Περιφέρεια

Δημόσια Δαπάνη (σε €)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

13.320.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

22.940.000

ΗΠΕΙΡΟΥ

11.100.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14.800.000

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10.360.000

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13.320.000

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7.030.000

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.960.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

8.880.000

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3.700.000

ΚΡΗΤΗΣ

7.030.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

28.120.000

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4.440.000

ΣΥΝΟΛΟ:

148.000.000

 

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις χρηματοδότησης μίας Περιφέρειας δεν επαρκούν για να απορροφήσουν πλήρως την αρχικώς διατιθέμενη δημόσια δαπάνη στην Περιφέρεια αυτή, το πλεονάζον ποσό δύναται να αξιοποιηθεί για να καλύψει τυχόν επιλαχούσες αιτήσεις από άλλες Περιφέρειες.

Για την υπαγωγή κάθε αίτησης σε συγκεκριμένη Περιφέρεια (χωροθέτηση), λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση της κατοικίας που δηλώνεται στην αίτηση αυτή. Η διεύθυνση αντλείται αυτόματα από τα στοιχεία της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη κατοικία. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων που συνδέονται με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας τους. Για το σκοπό αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης κρίνεται σκόπιμο να επιβεβαιώσουν τη διεύθυνση παροχής ελέγχοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματο. Αν διαπιστώσουν λάθη, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πάροχό τους και να προβούν στις κατάλληλες διορθώσεις.

5.Υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης

5.1.Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Τα Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω

•της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020, ή

•της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος https://allazosvskevi.gov.gr.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184).

Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο αϊτών υποβάλλει αίτηση δηλώνοντας -μεταξύ άλλων-

•τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκονται οι συσκευές προς αντικατάσταση,

•τον αριθμό συσκευών ανά κατηγορία που επιθυμεί να αντικαταστήσει,

•την ύπαρξη ή μη μέλους ΑΜΕΑστην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας,

•ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή των κωδικών των επιταγών (vouchers), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο.

Ο αϊτών επιβεβαιώνει επίσης τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από τρίτες υπηρεσίες και μητρώα του Δημοσίου και αφορούν την αίτησή του.

Η επεξεργασία της αίτησης χρηματοδότησης γίνεται με βάση

(1)τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,

(2)τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στοιχεία τρίτων υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου, που αποσκοπούν στην επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και στον υπολογισμό των κριτηρίων επιλογής/κατάταξης της συγκεκριμένης αίτησης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αξιοποιηθούν -κατά περίπτωση- οι ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες:

1.Διαδικτυακή Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

2.Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

-ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκονται οι συσκευές προς αντικατάσταση,

-η διεύθυνση της κατοικίας στην οποία αντιστοιχεί ο παραπάνω αριθμός παροχής,

-χαρακτηριστικά της παροχής και συγκεκριμένα εάν είναι οικιακή, κοινόχρηστη ή μη και ενεργή.

3.Διαδικτυακή Υπηρεσία μητρώου φορολογούμενων της ΑΑΔΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

-ένδειξη Φυσικού ή μη Προσώπου,

-το ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου καθώς και τυχόν επώνυμο συζύγου,

-ο αριθμός ταυτότητας ή εγγράφου ταυτοποίησης του ωφελούμενου,

-το έτος γέννησης του ωφελούμενου.

4.Διαδικτυακή Υπηρεσία άντλησης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και εξαρτημένων μελών της ΑΑΔΕ, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

-το οικογενειακό εισόδημα του έτους αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4 του παρόντος οδηγού,

-ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών όπως αυτά αναγράφονται στον Πίνακα 8.1 μίας ατομικής ή μίας κοινής δήλωσης ή δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων ΥΠΟΧΡΕΟΥ και ΣΥΖΥΓΟΥ/ΜΣΣ (στην περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων),

-ένδειξη ορθότητας καταχώρησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) εξαρτώμενου τέκνου,

-η οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου.

5.Διαδικτυακή Υπηρεσία στοιχείων πιστοποιητικού αναπηρίας (ΚΕΠΑ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αντλούνται και διασταυρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

-Ένδειξη ύπαρξης αναπηρίας και το ποσοστό αυτής,

-Ο χρόνος ισχύος (έλεγχος αν βρίσκεται σε ισχύ).

Ο έλεγχος γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο ωφελούμενος δηλώνει την ύπαρξη αναπηρίας και ζητεί την εφαρμογή του ωφελήματος του αντίστοιχου κριτηρίου βαθμολόγησης.

Οι ως άνω επεξεργασίες δεδομένων διενεργούνται από την ΑΑΔΕ, το ΔΕΔΔΗΕ και το ΚΕΔ ως απαραίτητες για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει τη θέση

•υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α’75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και

•αίτησης και συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του Αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Για το σκοπό αυτό πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα προηγείται γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του ωφελούμενου.

Η επεξεργασία και κατάταξη της αίτησης βασίζεται στα πρωτογενή δεδομένα που τηρούνται στα παραπάνω μητρώα και βάσεις δεδομένων. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων αυτών προχωρώντας, όπου είναι εφικτό και προβλέπεται, σε επικαιροποίηση ή διόρθωσή τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

5.2.Αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης Ωφελούμενοι, οι οποίοι

•πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2, και

•υποβάλλουν επιτυχώς αίτηση χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής,

επιλέγονται μέσω συγκριτικής αξιολόγησης, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 5.4. Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένους ελέγχους. Δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών αιτήσεων.

Κατά την υποβολή μίας αίτησης γίνεται άντληση και διασταύρωση στοιχείων μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου. Εφόσον

(1)δεν είναι δυνατή η διασταύρωση-επιβεβαίωση βασικών στοιχείων που επιτρέπουν την αξιολόγηση και βαθμολόγηση μίας αίτησης, είτε

(2)από τα στοιχεία που αντλούνται επιβεβαιώνεται η μη επιλεξιμότητα της αίτησης,

η αίτηση δε δύναται να υποβληθεί επιτυχώς και να προωθηθεί προς αξιολόγηση. Ο αϊτών ενημερώνεται άμεσα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Όσες αιτήσεις υποβάλλονται επιτυχώς, κατατάσσονται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

•Κάθε αίτηση που λαμβάνει μία συνολική βαθμολογία, η οποία προκύπτει από τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης/βαθμολόγησης της παραγράφου 5.4.

•Μετά την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί επιτυχώς και βαθμολογηθεί, κατατάσσονται σε πίνακες επιλέξιμων και επιλαχουσών αιτήσεων ανά Περιφέρεια ως εξής:

(1)Οι αιτήσεις της συγκεκριμένης Περιφέρειας κατατάσσονται, ξεκινώντας από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης, είτε μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια, είτε μέχρι της κάλυψης του συνόλου των αιτήσεων εφόσον επαρκεί η δημόσια δαπάνη της Περιφέρειας αυτής. Οι αιτήσεις αυτές εντάσσονται στον πίνακα επιλέξιμων προς χρηματοδότηση αιτήσεων της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

(2)Στην περίπτωση που ενταχθούν όλες οι αιτήσεις στον πίνακα επιλέξιμων αιτήσεων χωρίς να καλυφθεί το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, το πλεονάζον ποσό χρησιμοποιείται για την επιχορήγηση επιλαχουσών αιτήσεων άλλων Περιφερειών.

(3)Στην περίπτωση που εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της Περιφέρειας, οι πλεονάζουσες αιτήσεις εντάσσονται στον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων της συγκεκριμένης περιφέρειας και δύναται να χρηματοδοτηθούν εφόσον

-αυξηθεί η δημόσια δαπάνη της συγκεκριμένης Περιφέρειας με μεταγενέστερη απόφαση,

-αποδεσμευθεί δημόσια δαπάνη λόγω μη χρήσης κάποιας επιταγής ή εξαργύρωσής της σε χαμηλότερη αξία από την προβλεπόμενη (αποδέσμευση κονδυλίων).

•Για τον υπολογισμό της ανάλωσης της δημόσιας δαπάνης ανά αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ονομαστική αξία επιταγής για κάθε κατηγορία συσκευής που περιλαμβάνει η αίτηση αυτή.

5.3.Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – ενστάσεις – τελική έγκριση

Τα αποτελέσματα της κατάταξης της προηγούμενης παραγράφου επικυρώνονται με σχετική Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου και κοινοποιούνται -ως προσωρινά- στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος, με παράλληλη ενημέρωση του συνόλου των αιτούντων.

Επί της απόφασης παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης από την πλευρά των ωφελούμενων. Δυνατότητα ένστασης προβλέπεται σε περιπτώσεις όπου υπεισέρχεται παράγοντας υποκειμενικής αξιολογικής κρίσης είτε υπάρχει πιθανότητα λάθους υπολογισμού εκ μέρους του αρμοδίων οργάνων. Αντίθετα, λόγω του μαζικού χαρακτήρα του Προγράμματος και της αυτόματης διασταύρωσης στοιχείων, ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη ενστάσεις που αμφισβητούν τα δεδομένα υπολογισμού των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, εφόσον αυτά αντλούνται από επίσημα ηλεκτρονικά μητρώα του δημόσιου τομέα και ειδικότερα μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών της παραγράφου 5.1.

OL ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

-Τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης

-Το ΑΦΜ του ωφελούμενου/αιτούντα

-Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής είναι αρμόδιος για την παραλαβή και διοικητική διεκπεραίωση των ενστάσεων. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παραγράφου 11.2.0 Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής διατηρεί τη δυνατότητα να ορίζει επιπρόσθετες ομάδες εξέτασης ενστάσεων που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής Ενστάσεων.

Κάθε ένσταση εξετάζεται ως προς το τυπικό σκέλος και, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, διερευνάται και ως προς την ουσία αυτής. Εφόσον γίνει αποδεκτή μία ένσταση, η Επιτροπή Ενστάσεων προχωρά στην αναπροσαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας και βαθμολόγησης, τροποποιώντας την συνολική βαθμολογία της αίτησης εφόσον απαιτηθεί.

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων επανακαθορίζεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης βάσει των προσωρινών πινάκων και εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες εγκεκριμένων/επιλαχουσών αιτήσεων ανά Περιφέρεια. Κατά των οριστικών πινάκων δεν παρέχεται δικαίωμα ένστασης.

Τα αποτελέσματα της οριστικής κατάταξης επικυρώνονται με σχετική Απόφαση του Φορέα Υλοποίησης καί Ελέγχου και κοινοποιούνται στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος, με παράλληλη ενημέρωση του συνόλου των αιτούντων.

Οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις κατατάσσονται στους πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων , μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των αντίστοιχων επιταγών (vouchers).

5.4.Κριτήρια κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης

Για τον υπολογισμό των κριτηρίων κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

•Στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους «αναφοράς» (φορολογικό έτος 2020), καθώς καιτα σχετικά εισοδήματα που προκύπτουν από την πράξη προσδιορισμού φόρου του ίδιου έτους.

•Στοιχεία πιστοποιητικών αναπηρίας που παρέχονται μέσω του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Κριτήριο ΚΙ: Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

•Οικογένεια (μέλη): Για τους σκοπούς και μόνο του παρόντος Προγράμματος, ως μέλη της οικογένειας Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα λαμβάνονται οι εξής:

(1)Υπόχρεος, Σύζυγος και τυχόν Εξαρτώμενα Τέκνα του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), και στην οποία ο αϊτών είναι καταχωρημένος με μία από τις δύο πρώτες ιδιότητες. Η ιδιότητα συζύγου στην περίπτωση αυτή μπορεί να προκύπτει είτε μέσω ύπαρξης έγγαμης σχέσης, είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης.

(2)Υπόχρεοι και τυχόν Εξαρτώμενα Τέκνα του πίνακα 8.1 δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), εφόσον υπάρχει (και έχει δηλωθεί

προηγουμένως) έγγαμη σχέση μεταξύ των δύο υπόχρεων. Στην περίπτωση αυτή αϊτών είναι ο Υπόχρεος μίας από τις δύο δηλώσεις.

(3)Υπόχρεος και τυχόν Εξαρτώμενα Τέκνα του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), και στην οποία αϊτών είναι ο Υπόχρεος της δήλωσης αυτής. Μεμονωμένη ατομική δήλωση λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις όπου ο Υπόχρεος είναι άγαμος, είτε υποβάλλει χωριστή, μη συνδεδεμένη δήλωση με έτερο μέλος συμφώνου συμβίωσης (στις περιπτώσεις συμφώνου συμβίωσης με χωριστές δηλώσεις, τα δεδομένα των δηλώσεων αυτών δε δύναται να συνδυάζονται για τον υπολογισμό των μελών της οικογένειας, όπως στην περίπτωση ύπαρξης γάμου).

Τα εξαρτώμενα τέκνα του Πίνακα 8.1 των παραπάνω υπό (α) έως (γ) περιπτώσεων λαμβάνονται υπόψη και προσμετρώνται στους παρακάτω υπολογισμούς, ακόμα και αν υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι είναι άγαμοι και δεν έχουν οι ίδιοι εξαρτώμενα τέκνα. Σε αντίθετη περίπτωση λογίζονται ως Υπόχρεοι ή ΖΥΖΥΓΟΙ/ΜΣΣ στη δική τους δήλωση.

•Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Για τους σκοπούς και μόνο του παρόντος Προγράμματος, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λογίζεταιτο άθροισμα

-των συνολικών δηλωθέντων εισοδημάτων,

-των απαλλασσόμενων και αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων, καθώς και

-των προστιθέμενων διαφορών αντικειμενικών δαπανών,

όλων των μελών της οικογένειας του Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, όπως αυτά προκύπτουν από την ή τις αντίστοιχες Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου του έτους αναφοράς (2020). Για τον υπολογισμό του εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές).

•Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ): Ορίζεται το πηλίκο του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος δια τον αριθμό των μελών της Οικογένειας του Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα:

.Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα

Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος Οικογένειας =

Αριθμός μελών Οικογένειας

Στην περίπτωση ατομικής δήλωσης, όπου μόνο ο Υπόχρεος υποβάλλει εισοδήματα, το μέσο ετήσιο εισόδημα

ανά μέλος οικογένειας ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο ΚΙ λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

•Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μικρότερο ή ίσο των 1.000€, τότε το κριτήριο ΚΙ λαμβάνειτιμή 100.

•Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 30.000€, τότε το κριτήριο ΚΙ λαμβάνειτιμή 0.

•Στην περίπτωση που το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας είναι μεγαλύτερο των 1.000C και μικρότερο των 30.000€, τότε το ΚΙ υπολογίζεται ως εξής:

Το κριτήριο υπολογίζεται σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου

30.000 — [Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας]

ΚΙ ———————————————–x 100

29.000

Κριτήριο Κ2: ΑΜΕΑ

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ: Για τους σκοπούς και μόνο του Προγράμματος, ως οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ θα λογίζεται η οικογένεια της οποίας ο αιτών/αιτούσα (υπόχρεος δήλωσης φορολογίας ή σύζυγος/ΜΣΣ) ή κάποιο από τα εξαρτώμενα τέκνα του πίνακα 8.1 της δήλωσης φορολογίας έχουν αναπηρία μεγαλύτερη του 67%. Τα μέλη της οικογένειας υπολογίζονται με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο κριτήριο ΚΙ. Η ύπαρξη και το ποσοστό αναπηρίας συγκεκριμένου μέλους που δηλώνεται στην αίτηση (αιτούντα/αιτούσας ή εξαρτώμενου τέκνου), επιβεβαιώνεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

•Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει μέλος ΑΜΕΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 0.

•Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει μέλος ΑΜΕΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 100.

Κριτήριο Κ3: Μονονονεϊκές Οικογένειες

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

• Μονογονεϊκή Οικογένεια: Για τους σκοπούς και μόνο του Προγράμματος, η οικογένεια Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα λογίζεται ως μονογονεϊκή εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1)Έχει υποβληθεί μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), στην οποία ο αϊτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος.

(2)Έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο στον πίνακα 8.1 της παραπάνω δήλωσης.

(3)Ο Υπόχρεος της παραπάνω δήλωσης λογίζεται ως Άγαμος. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει δήλωση ΣΥΖΥΓΟΥ στην παραπάνω δήλωση, ούτε υφίσταται άλλη χωριστή, αλλά συνδεδεμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φυσικού Προσώπου για το έτος αναφοράς (2020), με το οποίο ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης έχει συνάψει σχέση γάμου. Στην ειδική περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης (και όχι γάμου) και ταυτόχρονα υποβολή χωριστών/ατομικών δηλώσεων των δύο μελών του συμφώνου, τα δεδομένα των δηλώσεων αυτών δε δύναται να συνδυαστούν και ο Υπόχρεος της πρώτης δήλωσης θα εξακολουθεί να λογίζεται ως άγαμος για τις ανάγκες του παρόντος κριτηρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

•Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν είναι μονογονεϊκή, τότε το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 0.

•Στην περίπτωση που η οικογένεια είναι μονογονεϊκή, τότε το κριτήριο Κ3 λαμβάνει τιμή 100.

Κριτήριο Κ4: Εξαρτώμενα μέλη

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί:

•Αριθμός εξαρτώμενων μελών (τέκνων): Για τους σκοπούς και μόνο του παρόντος Προγράμματος, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας Φυσικού Προσώπου που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, θα υπολογίζεται ως εξής:

(1)Ο αριθμός των Εξαρτώμενων Τέκνων του πίνακα 8.1 που περιλαμβάνονται σε μία κοινή ή ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), και στην οποία ο αϊτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος, είτε ως Σύζυγος, είτε ως εξαρτώμενο τέκνο.

(2)Στην ειδική περίπτωση υποβολής δύο χωριστών αλλά συνδεδεμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), εφόσον υπάρχει (και έχει δηλωθεί προηγουμένως) έγγαμη σχέση μεταξύ των δύο υπόχρεων, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των διακριτών τέκνων που προκύπτει από τους πίνακες 8.1. των δηλώσεων αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή από 0 έως 100 ως ακολούθως:

•Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 0.

•Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 25.

•Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 50.

•Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 75.

•Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει τέσσερα (4) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, τότε το κριτήριο Κ4 λαμβάνει τιμή 100.

5.5.Υπολονισμός συνολικής σταθμισμένης βαθμολογίας – χειρισμός ισοβαθαιών

Η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία υπολογίζεται σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Βαθμολογία = (36% x K1) + (20% x K2) + (20% x K3) + (24% x K4)

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν, η κατάταξη γίνεται με βάση την βαθμολογία σε επιμέρους κριτήρια, και σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

•ΚΙ (Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας)

•Κ4 (αριθμός εξαρτώμενων τέκνων)

•Κ2 (ΑΜΕΑ)

•Κ3 (Μονογονεΐκές)

Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης (προγενέστερες αιτήσεις προηγούνται).

 

6.Έγκριση προμηθευτών και μοντέλων συσκευών προς επιδότηση

6.1.Όροι Συμμέτοχης Προμηθευτών στο Πρόγραμμα

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες συσκευές απευθείας από φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών της επιλογής τους. Τα ίδια καταστήματα είναι υπεύθυνα και για την παραλαβή των προς ανακύκλωση συσκευών από τους ωφελούμενος και την προώθησή τους προς ανακύκλωση, μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προμηθευτές οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τα προϊόντα τους και να συμμετέχουν ισότιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(1)Ο Προμηθευτής λειτουργεί νόμιμα και έχει δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Προγράμματος.

(2)Ο Προμηθευτής έχει υποβάλλει προηγουμένως Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, με την οποία επιβεβαιώνει την πρόθεση συμμετοχής και αποδέχεται τους όρους του Προγράμματος, η δε Αίτηση έχει ελεγχθεί και έχει γίνει αποδεκτή.

(3)Ο ίδιος ή άλλος εγκεκριμένος προμηθευτής έχει δηλώσει εκ των προτέρων το προς πώληση προϊόν (συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής), το δε προϊόν έχει ελεγχθεί επιτυχώς ως προς την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων (όροι επιλεξιμότητας) και έχει ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων προϊόντων.

(4)Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει παράλληλα με την πώληση, την ευθύνη της παράδοσης της παλιάς συσκευής του ωφελούμενου σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (στο εξής για λόγους απλότητας θα αναφέρεται και ως: Φορέας Ανακύκλωσης).

(5)Κατά την πώληση τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τις δαπάνες (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.

(6)Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (vouoher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος.

6.2.Διακριτοί ρόλοι προμηθευτών

Το πρόγραμμα προβλέπει τις εξής κατηγορίες προμηθευτών:

Κατηγορία 1: Εύποροι λιανικής (άμεσοι προμηθευτές)

Είναι οι προμηθευτές που

•πωλούν τις ηλεκτρικές συσκευές απευθείας στους ωφελούμενους του Προγράμματος,

•λαμβάνουν από τους ωφελούμενους επιταγές (vouohers) και τις εξαργυρώνουν,

•πληρώνονται το ισοδύναμο του ποσού εξαργύρωσης των επιταγών από το Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής του Προγράμματος,

•έχουν παράλληλα την κύρια ευθύνη παράδοσης της παλιάς συσκευής που αντικαθίσταται σε Φορέα Ανακύκλωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι έμποροι λιανικής είναι επιχειρήσεις που έχουν άμεση οικονομική εμπλοκή με το Πρόγραμμα, και τόσο ως πωλητές των νέων συσκευών, όσο και ως παραλήπτες των προς ανακύκλωση συσκευών, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών του Προγράμματος, περιλαμβανομένων και των όρων και διατάξεων του Ν. 4819/2021 και της ΚΥΑ 23615/2014 περίΔιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Κατηγορία 2: Κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, εισαγωγείς και διανομείς (έμμεσοι προμηθευτές)

Είναι οι προμηθευτές που

•υποβάλλουν αιτήματα έγκρισης συγκεκριμένων μοντέλων συσκευών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις στο Πρόγραμμα.

Οι προμηθευτές της δεύτερης κατηγορίας έχουν μία έμμεση εμπλοκή με το Πρόγραμμα. Συμμετέχουν για να αιτηθούν την έγκριση του οικιακού εξοπλισμού που αντιπροσωπεύουν ή διακινούν στην αγορά, αλλά δεν έχουν άμεση επαφή με τους ωφελούμενους ή άλλη απευθείας οικονομική συναλλαγή με το Πρόγραμμα.

Δεν αποκλείεται, μία επιχείρηση να συγκεντρώνει στο πρόσωπό της και τους δύο παραπάνω ρόλους.

6.3.Υποβολή και έγκριση Αιτήσεων Συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα

Οι Προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Με την αίτηση,

•Εγγράφεται η επιχείρηση ως Προμηθευτής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος,

•δηλώνεται η πρόθεση συμμετοχής και η αποδοχή των όρων του Προγράμματος από νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης,

•εξουσιοδοτείται ο χρήστης που δημιουργεί τον λογαριασμό στην ψηφιακή πλατφόρμα και υποβάλλει το αίτημα, να λειτουργεί ως εκπρόσωπος της επιχείρησης για το σύνολο των ενεργειών και επικοινωνιών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος,

•επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και έχει δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Προγράμματος. Ως συναφή δραστηριότητα νοείταιτο λιανικό και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (για την κατηγορία προμηθευτών 1 και 2 αντίστοιχα). Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που διαθέτουν νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα, η συνάφεια τεκμηριώνεται εφόσον η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα από τις παρακάτω, όπως επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της ΑΑΔΕ (Στοιχεία Δραστηριότητας):

-47.54 «Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα»

-47.91.54 «Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου»

-46.43 «Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών»

-46.15 «Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας».

Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το ρόλο «εμπόρου λιανικής» θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τους δύο πρώτους ΚΑΔ.

•Δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού όπου θα καταβάλλονται τυχόν πληρωμές προς τον Προμηθευτή.

Η Αίτηση Συμμετοχής ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα του Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής, ο οποίος εκδίδει απόφαση αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψή της. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον Προμηθευτή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε περίπτωση απόρριψης, εφόσον αυτή οφείλεται σε ελλιπή τεκμηρίωση ή λάθος υποβολή στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα στον Προμηθευτή να υποβάλει αναθεωρημένη Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αφού συμπληρώσει, διορθώσει και τεκμηριώσει επαρκώς τα σημεία που οδήγησαν στην αρχική απόρριψη. Αιτήσεις Συμμετοχής Προμηθευτών μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Σε περίπτωση έγκρισης,

•επιβεβαιώνεται ο ηλεκτρονικός λογαριασμός της επιχείρησης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, και παρέχεται η δυνατότητα επίσημης επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μέσω του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού λογαριασμού στο πλαίσιο του Προγράμματος,

•δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας/ορισμού των κατάλληλων ρόλων και χρηστών που θα αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα σύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Προμηθευτή (Point of Sales/e-shop) με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα,

•ο Προμηθευτής, αναλόγως του ρόλου του, μπορεί πλέον να

-υποβάλλει αιτήματα έγκρισης προϊόντων (μοντέλων συσκευών),

-δεσμεύει και εξαργυρώνει επιταγές (vouchers) στο πλαίσιο πώλησης εγκεκριμένων προϊόντων σε ωφελούμενους του Προγράμματος,

-δηλώνει την παραλαβή των παλαιών συσκευών από τον πελάτη και την αντίστοιχη παράδοσή τους σε Φορέα Ανακύκλωσης.

Ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής διατηρεί το δικαίωμα μεταγενέστερης απόρριψης Αίτησης που έχει εγκριθεί βασιζόμενη σε μη ακριβή ή αληθή στοιχεία.

Τα περιεχόμενα της Αίτησης Συμμετοχής προμηθευτών, τα επιμέρους δικαιολογητικά και στοιχεία που θα υποβάλλονται κατά περίπτωση, καθώς η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης των Αιτήσεων, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του παρόντος Οδηγού.

6.4.Δήλωση και έγκριση προϊόντων (εμπορικών μοντέλων συσκευών)

Τα προϊόντα που δύναταινα επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα, θαπρέπει προηγουμένως να έχουν ενταχθεί σε ένα κεντρικό μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού. Ένα προϊόν εντάσσεται στο μητρώο μετά από δήλωση προμηθευτή και αφού πραγματοποιηθεί αντίστοιχος έλεγχος και επιβεβαίωση από το Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής. Ο έλεγχος έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των προϊόντων και την τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών της παραγράφου 2.2.

Δήλωση προϊόντος δύναται να υποβληθεί

i.είτε από τον ίδιο τον κατασκευαστή του προϊόντος (ή θυγατρική/συνδεδεμένη εταιρία στην οποία διατηρεί τον έλεγχο),

ii.είτε από επίσημο αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα του πρώτου ή ανεξάρτητο εισαγωγέα (με σκοπό τη διανομή ή/και την απευθείας πώληση) για το συγκεκριμένο προϊόν, αρκεί να παρέχονται οι σωστές κατά περίπτωση βεβαιώσεις και εξουσιοδοτήσεις του κατασκευαστή προς το τρίτο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση.

Η δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί από έμπορο λιανικής, ο οποίος δεν έχει παράλληλα κάποιον από τους ανωτέρω ρόλους για το συγκεκριμένο προϊόν.

Η δήλωση υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, μέσα από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό ήδη εγκεκριμένου προμηθευτή. Στη δήλωση θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για το οποίο ζητείται έγκριση, καθώς και να περιλαμβάνεται το αναγκαίο κατά περίπτωση τεκμηριωτικό υλικό που επιβεβαιώνει την κάλυψη ελάχιστων απαιτήσεων επιλεξιμότητας της παραγράφου 2.2. Τα περιεχόμενα της Δήλωσης προϊόντων και τα επιμέρους στοιχεία που θα υποβάλλονται κατά περίπτωση περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του παρόντος Οδηγού.

Κάθε δήλωση ελέγχεται από το Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής, ο οποίος αποφασίζει αναφορικά με την έγκριση/αποδοχή της. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον Προμηθευτή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε περίπτωση απόρριψης, εφόσον αυτή οφείλεται σε ελλιπή τεκμηρίωση ή λάθος υποβολή στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα στον Προμηθευτή να υποβάλει αναθεωρημένη Δήλωση Προϊόντος, αφού συμπληρώσει, διορθώσει και τεκμηριώσει επαρκώς τα σημεία που οδήγησαν στην αρχική απόρριψη. Δηλώσεις νέων προϊόντων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Σε περίπτωση έγκρισης, το νέο προϊόν προστίθεται στο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού. Το σύνολο των εν ισχύ εγκεκριμένων προϊόντων συνθέτει ενιαίο μητρώο, το οποίο δύναται να είναι προσβάσιμο από τους ωφελούμενους του Προγράμματος και το ευρύ κοινό.

Προϊόν που έχει ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού είναι επιλέξιμο προς πώληση από οποιονδήποτε εγκεκριμένο προμηθευτή που είναι ταυτόχρονα έμπορος λιανικής (και όχι μόνο από αυτόν που προέβη στη δήλωση). Στην εξαιρετική περίπτωση όπου μετά την έγκριση ενός προϊόντος διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης δεν είναι ακριβές ή κάποιες από τις δεσμεύσεις δεν τηρούνται σε βαθμό που να παραβιάζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος, ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος, προκειμένου να επανεξεταστεί ενδελεχώς η συγκεκριμένη περίπτωση.

 

7.Αγορά και Ανακύκλωση Συσκευών – Λήψη της επιχορήγησης

7.1.Λήψη των επιταγών από εγκεκριμένους ωφελούμενους

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν, προχωρούν στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που τους αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή

•έχει ψηφιακή μορφή,

•αφορά την αντικατάσταση μίας και μόνο συσκευής συγκεκριμένης κατηγορίας (αγορά νέας- ανακύκλωση παλιάς),

•συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται,

•αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης).

Όλες οι επιταγές, αν είναι άνω της μίας, εκδίδονται ταυτόχρονα.

Οι επιταγές (vouchers) θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Επίσης, θα αποσταλούν μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Τα στοιχεία που φέρει κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

•Το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID).

•Το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου της επιταγής, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης.

•Την κατηγορία της συσκευής που αφορά η συγκεκριμένη επιταγή.

•Το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία.

•Τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.

7.2.Επιλογή προϊόντων προς αγορά – δέσμευση επιταγών από προμηθευτή

Οι ωφελούμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα προϊόντα της επιλογής τους από έμπορο λιανικής της επιλογής τους που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.3). Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων, όσο και μέσω απομακρυσμένων πωλήσεων (ηλεκτρονικών καταστημάτων και τηλεφωνικών πωλήσεων). Η λίστα των εγκεκριμένων εμπόρων λιανικής θα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Επίσης, ενημέρωση μπορεί να παρέχεται και μέσω των καναλιών προώθησης και διαφήμισης των ίδιων των προμηθευτών.

Μόνο εγκεκριμένοι έμποροι λιανικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές που έχουν εκδοθεί και έχουν στην κατοχή τους οι ωφελούμενοι του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο προμηθευτής όσο και το προς πώληση προϊόν επιβεβαιώνονται αυτόματα (ως προς την επιλεξιμότητά τους) από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, πριν την επιτυχή ολοκλήρωση μίας εξαργύρωσης.

Ο έμπορος λιανικής από τον οποίο θα προμηθευθούν οι ωφελούμενοι μία νέα επιδοτούμενη συσκευή, είναι και αυτός στον οποίον θα πρέπει να παραδώσουν την προς ανακύκλωση παλαιά συσκευή τους που αντικαθιστούν. Δεν είναι δυνατό να γίνει προμήθεια νέας συσκευής από ένα εγκεκριμένο έμπορο, αλλά παράδοση της αντίστοιχης παλαιάς σε άλλον (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέας και παράδοση παλιάς συσκευής). Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει στην κατοχή του πολλαπλές επιταγές, μπορεί να κάνει τις αγορές του (για κάθε διαφορετική συσκευή/επιταγή) από τον ίδιο ή από διαφορετικούς εμπόρους λιανικής. Για κάθε μεμονωμένη συσκευή πάντως ισχύει ο προηγούμενος περιορισμός.

Αφού επιλέξει προμηθευτή, ο ωφελούμενος μεταβιβάζει σε αυτόν την επιταγή που θα αξιοποιηθεί για την επιδότηση αγοράς της νέας συσκευής και παράλληλα θα συνδεθεί με την απόσυρση προς ανακύκλωση μίας παλαιάς συσκευής της ίδιας κατηγορίας. Ο δε προμηθευτής προχωρά στη διαδικασία προσωρινής δέσμευσης της επιταγής αυτής προς όφελος του στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, καταχωρώντας:

•Το ΑΦΜ του ωφελούμενου,

•Τον κωδικό της επιταγής που θα δεσμεύσει,

•Κωδικό μίας χρήσης που αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό του ωφελούμενου και διασφαλίζει ότι ο τελευταίος δίνει τη συναίνεσή του για τη δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή.

Εφόσον η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, πραγματοποιείται η δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα κρατήσει την επιταγή και θα την εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα (αμέσως μετά τη δέσμευση ή σε μεταγενέστερο χρόνο) για να εξοφληθεί μερικώς το παραστατικό πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται η επιδοτούμενη συσκευή. Στην περίπτωση επιτυχούς δέσμευσης ο ωφελούμενος λαμβάνει επίσης μήνυμα SMS στο κινητό του.

Η δεσμευμένη επιταγή παραμένει σε αυτή την κατάσταση για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης καθώς και η παράδοση της παλαιάς συσκευής στον προμηθευτή. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε αγορά από άλλον προμηθευτή.

Μετά τη δέσμευση της επιταγής, ωφελούμενος και προμηθευτής μπορούν να προχωρήσουν τόσο τη διαδικασία αγοραπωλησίας της νέας συσκευής, όσο και στην παράδοση της παλαιάς συσκευής προς ανακύκλωση. Αγορά και παράδοση προς ανακύκλωση μπορεί να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά, αρκεί στο τέλος να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο αυτές ενέργειες για να κριθεί η συνολική διαδικασία επιτυχής.

Εφόσον καμία από τις παραπάνω διαδικασίες (πώληση / παράδοση) δεν ενεργοποιηθούν εντός του μέγιστου χρονικού διαστήματος δέσμευσης, η επιταγή αποδεσμεύεται αυτόματα και είναι πάλι διαθέσιμη στον ωφελούμενο.

Η επιταγή δύναται να αποδεσμευθεί επίσης σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας πριν την ολοκλήρωσή της πώλησης και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ήδη η παράδοση της παλαιός συσκευής στον προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν έχειπαρέλθειτο μέγιστο χρονικό διάστημα δέσμευσης, η αποδέσμευση θα πρέπει να δηλωθεί από τον ίδιο τον έμπορο λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, ώστε η επιταγή να περιέλθει και πάλι στη δικαιοδοσία του ωφελούμενου.

7.3.Ανακύκλωση παλαιάς συσκευής

Βήαα 1: Παράδοση συσκευής από τον ωφελούμενο στον’Εαποοο

Κάθε ωφελούμενος που αγοράζει νέα συσκευή με επιδότηση, υποχρεούται να παραδώσει μίας αντίστοιχης κατηγορίας παλαιά συσκευή στον προμηθευτή προς ανακύκλωση. Η παράδοση γίνεται πάντοτε στον έμπορο λιανικής από τον οποίο θα γίνει ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αγορά της νέας επιδοτούμενης συσκευής.

Ο ωφελούμενος παραδίδει την παλαιά συσκευή προς ανακύκλωση

•σε συνεργείο ή σε συνεργάτη του εμπόρου λιανικής, που την παραλαμβάνει από την οικία του. Η παραλαβή μπορεί να γίνει κατά τη στιγμή της παράδοσης της νέας συσκευής ή σε χωριστή επίσκεψη,

•εναλλακτικά, κατευθείαν σε εγκατάσταση (κατάστημα, αποθήκη) του εμπόρου λιανικής, όταν η μεταφορά προς το χώρο αυτό γίνεται με ευθύνη του ωφελούμενου.

Η επιλογή της χρονικής στιγμής και του σημείου παράδοσης-παραλαβής της προς ανακύκλωση συσκευής εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνουν τα δύο μέρη και δεν αφορά το Πρόγραμμα. Τα κόστη μεταφοράς, τοποθέτησης, συλλογής κλπ. δεν είναι επιλέξιμα προς επιχορήγηση.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, κατά την παράδοση της παλαιάς συσκευής και με ευθύνη του εμπόρου (ή του συνεργείου που εκτελείτις εργασίες για λογαριασμό του):

1.Γίνεται φυσική σήμανση της προς ανακύκλωση συσκευής, με επικόλληση σε εμφανή σημεία αυτής ετικέτας ικανού μεγέθους που φέρει μοναδικό κωδικό (QR code). O μοναδικός κωδικός θα ταυτοποιεί τη συσκευή στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, λειτουργώντας ως ιδιότυπος σειριακός αριθμός. Ειδικά στην περίπτωση των κλιματιστικών, σημαίνονται με διαφορετικό κωδικό τόσο η εσωτερική, όσο και η εξωτερική μονάδα.

2.Γίνεται σύνδεση, με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος, του μοναδικού «σειριακού» αριθμού της συσκευής με συγκεκριμένη επιταγή (voucher) επιχορήγησης του ωφελούμενου που παραδίδει τη συγκεκριμένη συσκευή. Η συσκευή που φέρει το QR-code θα πρέπει να ανήκει στην ίδια κατηγορία με αυτή της επιταγής.

3. Καταγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος το ορόσημο παράδοσης-παραλαβής της συγκεκριμένης συσκευής από τον ωφελούμενο στον έμπορο. Με την κίνηση αυτή ολοκληρώνεται το σκέλος της διαδικασίας που αφορά στον ωφελούμενο και θεωρείται ότι ο τελευταίος έχει καλύψει την υποχρέωση παράδοσης της παλιάς συσκευής, ενώ η ευθύνη των επόμενων βημάτων μεταβιβάζεται στον έμπορο λιανικής.

Ο έμπορος λιανικής, στο πλαίσιο παραλαβής της κάθε συσκευής, εκδίδει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από το νόμο και την εσωτερική του διαδικασία έγγραφα, όπως δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Τα στοιχεία ταυτοποίησης των παραπάνω εγγράφων συνδέονται με την προς ανακύκλωση συσκευή και τηρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ τα ίδια τα έγγραφα τηρούνται με ευθύνη του εμπόρου και τίθενται στη διάθεση των αρχών σε περίπτωση μεταγενέστερων ελέγχων.

Στην περίπτωση που η συσκευή ανήκει στην κατηγορία 1 (Κλιματιστικά) στην παραπάνω διαδικασία -και πριν το ορόσημο παράδοσης στον έμπορο- παρεμβάλλεται υποχρεωτικά πιστοποιημένος τεχνικός εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού. Συγκεκριμένα:

Ο έμπορος αναθέτει σε τεχνικό της επιλογής του την απεγκατάσταση της προς ανακύκλωση συσκευής. Εναλλακτικά, ο ωφελούμενος δύναται να απευθυνθεί σε ανεξάρτητο τεχνικό της δικής του επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καλυφθούν τα επόμενα βήματα για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το σκέλος της παράδοσης της προς ανακύκλωσης συσκευής στον έμπορο λιανικής.

•Ο εγκαταστάτης βεβαιώνει την καταλληλότητα της συσκευής κλιματισμού προς ανακύκλωση και συγκεκριμένα ότι:

-είναι άρτια όπως προκύπτει από ένα γενικό οπτικό έλεγχο,

-ήταν τοποθετημένη πριν την απεγκατάστασή της στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης,

-έχει τύπο (ψυκτικά υγρά) που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3. του παρόντος οδηγού,

-η απεγκατάστασή της έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

•Εγκαταστάτες μπορεί να είναι πιστοποιημένα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή προσωπικό επιχειρήσεων) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εγκατάσταση και παροπλισμό σταθερού εξοπλισμού ψύξης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 517/2014 και κατ’ εφαρμογή των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2015/2065, (ΕΕ) 2015/2066 και (ΕΕ) 2015/2067 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

•Οι εγκαταστάτες εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και ελέγχονται για την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στο Παράρτημα III του παρόντος Οδηγού.

•Ο εγκαταστάτης παρέχει τη βεβαίωσή του επί συγκεκριμένης κάθε φορά συσκευής. Για το λόγο αυτό η βεβαίωση στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος συνδέεται με συγκεκριμένο «σειριακό αριθμό» παλαιάς (προς ανακύκλωση) συσκευής και συγκεκριμένη επιταγή.

Στην περίπτωση που η συσκευή ανήκει στην κατηγορία 2 (Ψυγεία) ή 3 (Καταψύκτες) δεν απαιτείται η μεσολάβηση εξειδικευμένου τεχνικού. Στην περίπτωση αυτή ο έμπορος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι

•Η συσκευή προς απόσυρση είναι άρτια,

•Έχει τύπο (ενεργειακή σήμανση) που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3. του παρόντος οδηγού.

Με την παραλαβή μίας συσκευής των συγκεκριμένων κατηγοριών από τον έμπορο, τεκμαίρεται ότι ο τελευταίος έχει προβεί στον απαραίτητο έλεγχο και έχει επιβεβαιώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις (δεν απαιτείται χωριστή βεβαίωση).

Βήμα 2: Παράδοση συσκευής από τον Έμπορο Λιανικής σε Φορέα Ανακύκλωσης

Με την παράδοση της παλαιάς συσκευής από τον ωφελούμενο στον έμπορο λιανικής, ο τελευταίος φέρει την

αποκλειστική ευθύνη περαιτέρω χειρισμού και προώθησής της προς ανακύκλωση. Για το σκοπό αυτό:

1.Συλλέγει και καταγράφει τις συσκευές προς ανακύκλωση που αφορούν στο παρόν Πρόγραμμα, τηρώντας πάντα πλήρες «μονοπάτι» ιχνηλασιμότητας για την κάθε συσκευή με τη βοήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος (παλιά συσκευή Ο κωδικός σήμανσης της μορφής «QR code» Ο κωδικός σχετικής επιταγής Ο ωφελούμενος ενίσχυσης). Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδική κωδικοποίηση κάθε συσκευής (QR-code) που φέρει η ετικέτα, η οποία έχει ήδη επικολληθεί σε αυτή.

2.Παραδίδειτις παλαιές συσκευές στο Φορέα Ανακύκλωσης με τον οποίο συνεργάζεται. Η παράδοση γίνεται σε σημεία που έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί με το Φορέα Ανακύκλωσης.

3.Καταγράφει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος το ορόσημο παράδοσης-παραλαβής των συγκεκριμένων συσκευών από τον έμπορο λιανικής στο Φορέα Ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, για κάθε διακριτή παράδοση δημιουργείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μία εντολή διακίνησης με μοναδικό κωδικό, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των συσκευών (των κωδικών τους) που παραδίδονται στο Φορέα Ανακύκλωσης.

Ο έμπορος λιανικής, στο πλαίσιο παράδοσης των συσκευών στο Φορέα Ανακύκλωσης, εκδίδει πάντα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από το νόμο συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης (όπως ενδεικτικά δελτίο αποστολής). Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των συνοδευτικών εγγράφων συνδέονται με την εντολή διακίνησης και εμμέσως, με τις προς ανακύκλωση συσκευές και τηρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ τα ίδια τα έγγραφα τηρούνται με ευθύνη του εμπόρου και τίθενται στη διάθεση των αρχών σε περίπτωση μεταγενέστερων ελέγχων.

Με την παράδοση μίας συσκευής στο Φορέα Ανακύκλωσης, και εφόσον αυτή (α) φέρει μοναδικό κωδικό (QR- code), (β) έχει συνδεθεί με επιταγή/ωφελούμενο και (γ) έχει καταγραφεί επιτυχώς στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, και (δ) έχει επαληθευτεί η παραλαβή της σε χώρο που έχει συμφωνηθεί με το Φορέα Ανακύκλωσης από τον Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής όπως περιγράφεται στο παρακάτω βήμα

•θεωρείται ότι έχει καλυφθεί η υποχρέωση του εμπόρου όσον αφορά την προώθηση της συσκευής προς ανακύκλωση,

•η συγκεκριμένη επιταγή που συνδέεται με αυτή τη συσκευή δύναται να επιχορηγηθεί (αποδέσμευση πληρωμής της), εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς και το έτερο σκέλος, της αγοράς νέας συσκευής.

Βήμα 3: Εσωτερική διαχείριση από Φορέα Ανακύκλωσης – ποσοτική επαλήθευση

Ο εκάστοτε Φορέας Ανακύκλωσης διαχειρίζεται εσωτερικά τα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας

ανακύκλωσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζει για τις

συγκεκριμένες κατηγορίες συσκευών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Φορείς Ανακύκλωσης που παραλαμβάνουν παλαιές συσκευές στο πλαίσιο του

παρόντος προγράμματος, αναλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις:

•συγκεντρώνουν τις συσκευές που σχετίζονται με το Πρόγραμμα μόνο σε σημεία συλλογής που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με το Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής και είναι γνωστά και προσβάσιμα από τον τελευταίο,

•καταγράφουν μέσω οπτικού και ποσοτικού ελέγχου, το είδος και τον αριθμό των παραληφθεισών συσκευών κατά την παραλαβή τους από τους εμπόρους λιανικής (απαιτείται τεμαχιακή παραλαβή και όχι απλός έλεγχος βάρους).

•Φυλάσσουν προσωρινά τις συσκευές με δική τους ευθύνη, χωριστά από άλλες συσκευές / υλικό που τυχόν διαχειρίζονται και δεν τις προωθούν προς περαιτέρω επεξεργασία, μέχρι την επαλήθευση του επόμενου σημείου.

•Γνωστοποιούν στο Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής άμεσα τις ημερομηνίες παραλαβής, προκειμένου ο τελευταίος να διενεργήσει τις απαραίτητες επιτόπιες επαληθεύσεις, και διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο για την πραγματοποίησή τους.

•Συνεργάζονται σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος με το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής για τη διενέργεια περαιτέρω δειγματοληπτικών ελέγχων και παρέχουν όλα τα στοιχεία που τηρούν σε σχέση με τις συγκεκριμένες συσκευές.

Από την πλευρά του, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής

•Προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση των παραλαβών στο χώρο του Φορέα Ανακύκλωσης.

•Καταγράφει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος τους κωδικούς των συσκευών που έχουν καταμετρηθεί. Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδική κωδικοποίηση κάθε συσκευής (QR- code) που φέρει η ετικέτα, η οποία έχει ήδη επικολληθεί σε αυτή,

•Προχωρά, όπου εντοπίσει αποκλίσεις, σε περαιτέρω ελέγχους εξετάζοντας τα συνοδευτικά έγγραφα και τα στοιχεία που τηρούν, τόσο ο Φορέας Ανακύκλωσης όσο και ο αντίστοιχος έμπορος λιανικής.

•Αν εντοπίσει διαφορές, που έχουν καταγραφεί ήδη στην ποσοτική παραλαβή του Φορέα Ανακύκλωσης (τη στιγμή της παραλαβής απευθείας από τον έμπορο), διερευνά το εύρημα και καταλογίζει την ευθύνη στον έμπορο λιανικής που παρέδωσε τις συσκευές. Αν οι διαφορές δεν είχαν καταγραφεί στην ποσοτική παραλαβή του Φορέα Ανακύκλωσης, αλλά αντίθετα, ο τελευταίος είχε αποδεχθεί το σύνολο των συσκευών που καταγράφονται στην εντολή διακίνησης, η ευθύνη βαρύνει το Φορέα Ανακύκλωσης και καλείται να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση η αναλογούσα επιχορήγηση μίας επιταγής δεν αποδεσμεύεται χωρίς να γίνει και η επαλήθευση μίας αντίστοιχης συσκευής που οδεύει προς ανακύκλωση.

7.4.Αγορά νέας επιδοτούμενης συσκευής Βήμα 1: δοκιμαστική εξαργύρωση (προαιρετική)

Μετά τη δέσμευση μίας επιταγής και πριν την εξαργύρωσή της, ο έμπορος ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταχωρήσει δοκιμαστικά στοιχεία προ-τιμολόγησης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος για να διαπιστώσει

•Εάν η επιταγή παραμένει δεσμευμένη και μπορεί να αξιοποιηθεί σε αγορά προϊόντος,

•Εάν δύναται να συνδυαστεί με συγκεκριμένο προϊόν του εμπόρου (εάν έχουν καταχωρηθεί κωδικοί εγκεκριμένου προϊόντος της σωστής κατηγορίας, οι οποίοι θα αναγνωριστούν και θα γίνουν αποδεκτοί κατά την εξαργύρωσή),

•Το τελικό ποσό επιδότησης (την πραγματική αξία εξαργύρωσης της επιταγής, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο προϊόν και την τιμή του).

Η δοκιμή αυτή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα (η εξαργύρωσή θεωρείται ως μη γενόμενη), μπορεί όμως να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στον έμπορο λιανικής και να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό κατά το στάδιο της παραγγελίας ή πριν την τιμολόγηση.

Βήμα 2: αίτημα εξαργύρωσης επιταγών

Ο έμπορος λιανικής κατά την πώληση και έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού λιανικής, θα πρέπει να προχωρήσει σε αίτημα εξαργύρωσης της επιταγής, η οποία θα καλύψει μέρος της τιμής πώλησης της νέας επιδοτούμενης συσκευής. Κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης, η οποία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος από τον ίδιο τον έμπορο, γίνονται οι εξής ενέργειες:

•Δηλώνονται τα σχετικά με την πώληση στοιχεία,

•Διενεργείται ένα σύνολο αυτόματων ελέγχων που επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα της συναλλαγής,

•Η επιταγή συνδέεται πλέον με συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής και υπολογίζεται η τελική επιδότηση που θα καλύψει μέρος της τιμής πώλησής του,

•Επιβεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση ή η απόρριψη της εξαργύρωσης.

Κάθε αίτημα εξαργύρωσης αντιστοιχεί σε ένα παραστατικό πώλησης. Το παραστατικό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο επιλέξιμα προς επιδότηση προϊόντα (συσκευές), όσο και μη επιλέξιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά σε κάθε εξαργύρωση με ευθύνη του εμπόρου λιανικής, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

•Το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID).

•Το εγκεκριμένο προϊόν (που περιλαμβάνεται στο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού), η αγορά του οποίου επιδοτείται με τη συγκεκριμένη επιταγή.

•Την τελική τιμή πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος (καθαρή αξία και ΦΠΑ).

•Τη συνολική αξία του παραστατικού πώλησης και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της τιμής πώλησης της συσκευής (πλην επιδότησης) από τον ωφελούμενο.

•Την ταυτοποίηση του παραστατικού πώλησης (ημερομηνία έκδοσης, σειρά/αριθμός κλπ.)

•Την αντίστοιχη ταυτοποίηση του παραστατικού διακίνησης αν αυτό διαφέρει από το παραστατικό πώλησης.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξαργύρωση περισσότερων της μιας επιταγής σε ένα αίτημα και ένα παραστατικό πώλησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

•Μία εξαργύρωση αντιστοιχεί πάντα σε ένα παραστατικό πώλησης,

•το οποίο αφορά τον ίδιο προμηθευτή και τον ίδιο ωφελούμενο,

•και περιλαμβάνει επιλέξιμα προϊόντα και επιταγές σε αναλογία 1-1.

Στην περίπτωση παραστατικού/εξαργύρωσης με πολλαπλά επιλέξιμα προϊόντα και επιταγές, θα γίνεται αντιστοίχιση επιταγής και προϊόντος με βάση

•καταρχάς την κατηγορία: η κατηγορία της επιταγής θα πρέπει να αντιστοιχεί στην κατηγορία του προϊόντος,

•σε περίπτωση περισσότερων προϊόντων της ίδιας κατηγορίας η αντιστοίχιση θα γίνεται ξεκινώντας από το προϊόν και την επιταγή με τη μεγαλύτερη αξία.

Μετά την επιτυχή εξαργύρωση της επιταγής, το σκέλος της πώλησης νέας επιδοτούμενης συσκευής θεωρείται ολοκληρωμένο. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και το έτερο σκέλος της παράδοσης της παλιάς συσκευής στο Φορέα Ανακύκλωσης, δημιουργείται καταρχήν μία απαίτηση του εμπόρου – παραλήπτη της επιταγής για ισόποση πληρωμή του από το Πρόγραμμα. Η διαχείριση/εκκαθάριση των απαιτήσεων και η διενέργεια των πληρωμών αναλύονται στις ενότητες 7.7 & 7.8 αντίστοιχα.

7.5.Ακύρωση συναλλαγής πριν την καταβολή της επιχορήγησης

Ο ωφελούμενος είναι πιθανό να ακυρώσει την ήδη πραγματοποιηθείσα συναλλαγή αγοράς και να επιστρέφει το επιδοτούμενο προϊόν, είτε με βάση τις δυνατότητες που του παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είτε με βάση την πολιτική επιστροφών του εκάστοτε προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συντρέχει λόγος επιστροφής, αυτή θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό νια να είναι δυνατή η ακύρωση της εξαργύρωσης και η επαναχρησιμοποίηση της επιταγής σε νέα αγορά πριν το τέλος του Προγράμματος.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, περιπτώσεις ακυρώσεων πώλησης συσκευών αντιμετωπίζονται ως εξής: • Τυχόν ακύρωση/ επιστροφή πρέπει να πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών από την επιτυχή εξαργύρωση μίας επιταγής, προκειμένου ο ωφελούμενος να έχει τη δυνατότητα ναχρησιμοποιήσειτην επιταγή σε νέα αγορά. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος,

-η επιταγή καθίσταται ανενεργή και η κατάστασή της δε δύναται πλέον να μεταβληθεί,

-τυχόν μεταγενέστερες επιστροφές ή αντικαταστάσεις αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της επόμενης ενότητας.

•Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, μία ακύρωση συναλλαγής οδηγεί και σε αντίστοιχη ακύρωση/ανάκληση της ήδη πραγματοποιηθείσας εξαργύρωσης. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να δηλώσειτην ανάκληση της εξαργύρωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος αμέσως μετά την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού που ακυρώνει την πώληση/επιστρέφειτο προϊόν.

•Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η απόσυρση της παλιάς συσκευής προς ανακύκλωση, ο ωφελούμενος δύναται να ζητήσει την επιστροφή της επιταγής. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται επιπλέον και αποδέσμευση της επιταγής από τον έμπορο που την είχε αρχικά δεσμεύσει. Ο ωφελούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιταγή σε έμπορο της επιλογής του, εφόσον δεν έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες της ενότητας 8.

•Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η απόσυρση της παλιάς συσκευής, δεν είναι δυνατή η αποδέσμευση της επιταγής και ο ωφελούμενος θα πρέπει να προβεί σε νέα αγορά μέσω του ίδιου εμπόρου (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέας και παράδοση παλιάς συσκευής).

Σημειώνεται ότι, τυχόν προσωρινή επιστροφή συσκευής προς έλεγχο και επιδιόρθωση, είτε στο επισκευαστικό κέντρο που έχει δηλωθεί στην εγγύηση, είτε οπουδήποτε αλλού προβλέπεται, δεν απαιτεί ακύρωση της εξαργύρωσης. Η συσκευή παραμένει στην κατοχή του ωφελούμενου και η αντίστοιχη επιταγή δύναται να εκκαθαριστεί, εφόσον έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

7.6.Χειρισμός περιπτώσεων επιστροφών μετά την καταβολή της επιχορήγησης

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών της προηγούμενης ενότητας, την εκκαθάριση της επιταγής και την απόδοση της επιχορήγησης, τυχόν επιστροφές θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συνήθους συναλλακτικής πρακτικής, και των προβλεπόμενων από τους όρους της εργοστασιακής εγγύησης ή/καιτης εγγύησης του προμηθευτή.

7.7.Περιοδική εκκαθάριση συναλλαγών (καθορισμός επιταγών προς πληρωμή)

Με κάθε εξαργύρωση επιταγής δημιουργείται καταρχήν μία, υπό προϋποθέσεις, απαίτηση του εμπόρου λιανικής για πληρωμή του από το Πρόγραμμα. Το ύψος της πληρωμής ισούται με το ποσό της εξαργύρωσης, το οποίο καταγράφεται στη συναλλαγή (εξαργύρωσης) και είναι πάντα μικρότερο ή ίσο με την ονομαστική αξία της κάθε επιταγής.

Η εκκαθάριση των συναλλαγών γίνεται σε μηνιαία βάση από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμών και περιλαμβάνει:

•Τον καθορισμό (έλεγχο και επιβεβαίωση) των επιταγών που έχουν ωριμάσει και πρέπει να πληρωθούν από το Πρόγραμμα

•Τον προσδιορισμό των ποσών προς πληρωμή που αναλογούν σε κάθε προμηθευτή.

Μία επιταγή καθίσταται ώριμη προς πληρωμή, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: • Έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής εξαργύρωση της επιταγής σε αγορά νέας συσκευής, η οποία δεν έχει ακυρωθεί στη συνέχεια (η επιταγή παραμένει σε κατάσταση εξαργύρωσης), όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος,

•Έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη παράδοση-παραλαβή της παλιάς συσκευής από τον έμπορο στο Φορέα Ανακύκλωσης, όπως τεκμηριώνεται από τις τηρούμενες συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος,

•Η επιταγή έχει καταστεί οριστικά ανενεργή (έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναμονής των 30 ημερών από την εξαργύρωση),

•Η επιταγή δεν έχει ήδη πληρωθεί σε προηγούμενη εκκαθάριση.

Ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής εντοπίζει – εξάγει τις επιταγές που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και καταρτίζει λίστα πληρωμών ανά προμηθευτή με το σύνολο των εκκαθαρισμένων επιταγών που δύναται να προχωρήσουν σε πληρωμή. Η λίστα εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής. Τα ποσά προς πληρωμή ανά προμηθευτή κοινοποιούνται στο Φορέα Υλοποίησης καί Ελέγχου του Προγράμματος και στους αντίστοιχους προμηθευτές προς ενημέρωση.

Παράλληλα, κάθε προμηθευτής έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος, στις επιταγές που αφορούν τις συναλλαγές του (δεσμεύσεις, εξαργυρώσεις, σχετικές αποσύρσεις παλιών συσκευών). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να

•διαπιστώσει εκ των προτέρων τις επιταγές που καθίστανται ώριμες για πληρωμή,

•να υπολογίσει το ποσό της πληρωμής που του αναλογεί για κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ένας προμηθευτής διαπιστώνει ασυμφωνία των εκκαθαρισμένων συναλλαγών με τα λογιστικά δεδομένα που τηρεί στην εταιρία του, έχει δικαίωμα να υποβάλλει γραπτά τις αντιρρήσεις του, προσκομίζοντας το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό, προτού ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής προβεί στη διενέργεια των πληρωμών της επόμενης παραγράφου.

7.8.Διενέργεια πληρωμών – καταβολή ενισχύσεων

Μετά την έγκριση και κοινοποίηση των επικείμενων πληρωμών της προηγούμενη παραγράφου, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής προχωρά στην καταβολή του αναλογούντος ποσού ανά προμηθευτή, μέσω του τραπεζικού συστήματος. Οι πληρωμές γίνονται στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι προμηθευτές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Οι πληρωμές γίνονται υπό την αίρεση διαθεσιμότητας των αντίστοιχων κονδυλίων.

Οι πληρωμές του Προγράμματος προς τους προμηθευτές των προϊόντων δεν λογίζονται ως αμοιβή για προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επιχορήγηση των ιδίων. Αποτελούν μία απευθείας ταμειακή ροή προς τους εμπόρους λιανικής για την κάλυψη μέρους της δαπάνης των ωφελούμενων. Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση αφορά τους ωφελούμενους και όχιτους προμηθευτές.

Ως υποκείμενο της ενίσχυσης νοείται ο ωφελούμενος, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει κατά την αγορά νέας συσκευής επιταγή του Προγράμματος και έχει προμηθευθεί τη νέα συσκευή σε χαμηλότερη (επιδοτούμενη) τιμή. Η χορήγηση της ενίσχυσης συμπίπτει με το χρονικό σημείο εξαργύρωσης της επιταγής. Η χορήγηση του δικαιώματος ενίσχυσης έχει προηγηθεί και συμπίπτει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και οριστική ένταξη του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα.

Για την πληρωμή των εμπόρων λιανικής από το Πρόγραμμα, δεν απαιτείται έκδοση κάποιου παραστατικού από την πλευρά τους, δεδομένου ότι η αποζημίωση αφορά κάλυψη δαπάνης (τμηματική πληρωμή) στο ήδη υπάρχον παραστατικό μεταξύ πωλητή και ωφελούμενου. Επίσης, δεν απαιτείται κάποια ειδικό αίτημα πληρωμής. Το εκκαθαρισμένο ποσό αποδίδεται αυτόματα στο σύνολό του, χωρίς κρατήσεις. Οι όποιες φορολογικές υποχρεώσεις απορρέουν από την έκδοση του αρχικού φορολογικού στοιχείου προς τον πελάτη- ωφελούμενο και δε σχετίζονται με την πληρωμή-εξόφληση μέρους του παραστατικού από το Πρόγραμμα.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος και την πιθανή δήλωση/τεκμηρίωση των δαπανών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και σε κάθε εθνική ή κοινοτική αρμόδια αρχή,

(i)ως νομική δέσμευση θα νοείται η κάθε εξαργυρωμένη επιταγή,

(ii)ως έγγραφο/παραστατικό της συναλλαγής (ελλείψει τιμολογίου από Ανάδοχο) θα θεωρείται η απόφαση του αρμοδίου Οργάνου του Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής για την εκκαθάριση-έγκριση της πληρωμής προς συγκεκριμένο προμηθευτή / ΑΦΜ,

(iii)ως απόδειξη πραγματοποίησης της πληρωμής θα λαμβάνονται τα στοιχεία κατάθεσης των αντίστοιχων ποσών στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε προμηθευτής.

Η πληρωμή προς τους προμηθευτές γίνεται με την επιφύλαξη τήρησης από μέρους τους των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα και κυρίως:

(i)Την πώληση επιλέξιμων συσκευών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Οδηγού.

(ii)Την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της κάθε συναλλαγής και την αποφυγή υπερτιμολογήσεων, ψευδών δηλώσεων, εικονικών τιμολογήσεων και μη έγκαιρης δήλωσης τυχόν επιστροφών που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε ακύρωση της αντίστοιχης εξαργύρωσης.

(iii)Την επιτυχή απόσυρση προς ανακύκλωση μίας παλιάς συσκευής έναντι κάθε νέας που επιχορηγείται, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού.

(ίν) Την προσήκουσα ενημέρωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος, μέσω της οποίας παρακολουθούνται όλες οι διαδικασίες πώλησης και ανακύκλωσης των συσκευών.

(ν) Την τήρηση της αντίστοιχης τεκμηρίωσης (παραστατικά πώλησης, βιβλία αποθήκης, παραστατικά αγορών κλπ.) που αποδεικνύει τα παραπάνω και μπορεί να προσκομιστεί/επιδειχθεί σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου.

Ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής δύναται να ακυρώσει εκ των υστέρων ήδη εξαργυρωμένη επιταγή και να αρνηθεί την πληρωμή της στον έμπορο ή να απαιτήσει την επιστροφή ή συμψηφισμό των ήδη καταβληθέντων ποσών, αν στο μεταξύ διαπιστώσει μη τήρηση των όρων του Προγράμματος από την πλευρά του. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται -μεταξύ άλλων- και ο εντοπισμός διαφορών στο είδος και ποσότητες των παραληφθέντων συσκευών προς ανακύκλωση, που προκύπτουν μετά από καταμέτρηση του Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής.

 

8.Διάρκεια Προγράμματος – Χρονικά Ορόσημα και προθεσμίες

Προκήρυξη

Ως ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Οδηγού. Με την προκήρυξη ενεργοποιείται ο μηχανισμός διαχείρισης, υποστήριξης, δημοσιότητας και επικοινωνίας ωφελούμενων και προμηθευτών.

Περίοδος Υποβολής & αξιολόνησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Αιτήσεις χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφελούμενους μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη 21/06/2022 και μέχρι την Τρίτη 05/07/2022 και ώρα 15:00 (καταληκτική προθεσμία). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας ακολουθεί η αξιολόγηση, κατάταξη των αιτήσεων και η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Περίοδος ενστάσεων & οριστικής έγκρισης

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων ακολουθεί η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων και η έκδοση των επιταγών για τις αιτήσεις των οποίων εγκρίνεται η χρηματοδότηση.

Περίοδος αγορών

Αγορές με χρήση επιταγών του Προγράμματος μπορεί να γίνεται από τους ωφελούμενους μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 (ορόσημο λήξης αγορών).

Αντίστοιχα, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Μεταβατική περίοδος

Δυνατότητα επιστροφών/ακυρώσεων συναλλαγών στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 7.5, μπορούν να πραγματοποιούνται έως τη Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 (ορόσημο λήξης μεταβατικής περιόδου). Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αγορά νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις επιταγές που ακυρώθηκαν μετά το ορόσημο λήξης αγορών (εντός της μεταβατικής περιόδου).

Ολοκλήρωση πληρωμών

Το σύνολο των πληρωμών προς προμηθευτές προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Εγκρίσεις προμηθευτών και εξοπλισμού

Αιτήσεις συμμετοχής προμηθευτών και δήλωσης εξοπλισμού μπορούν να υποβάλλονται έως το ορόσημο λήξης αγορών του Προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω.

Ο Φορέας Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής δύναται να ορίζει ειδικότερες προθεσμίες που σχετίζονται με επιμέρους βήματα του Προγράμματος.

 

9.Έλεγχοι και διοικητικές επαληθεύσεις

9.1.Διοικητικές επαληθεύσεις μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Διοικητικές επαληθεύσεις πραγματοποιούνται στο σύνολο των εκδοθέντων επιταγών και των αντίστοιχων

συναλλαγών (αγορά-απόσυρση) με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του

Προγράμματος.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος, ως διοικητική επαλήθευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

νοείται:

(α) για τη μεν αγορά νέας επιδοτούμενης συσκευής

•Η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας του ωφελούμενου. όπως αυτή διασφαλίζεται μέσω ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων του ωφελούμενου πριν την έγκριση της αίτησης συμμετοχής του στο Πρόγραμμα.

•Η ταυτοποίηση του ωφελούμενου που διενεργεί τη συναλλαγή, όπως προκύπτει από τη χρήση προσωποποιημένης επιταγής καθώς και κωδικού μίας χρήσης (ΟΤΡ) που αποστέλλεται σε πιστοποιημένο κινητό τηλέφωνο του ωφελούμενου και με το οποίο παρέχεται σε πραγματικό χρόνο η συναίνεσή του για τη δέσμευση της επιταγής από συγκεκριμένο έμπορο λιανικής,

•Η επιβεβαίωση της χωροθέτησης των προς ανακύκλωση συσκευών, όπως προκύπτει από ηλεκτρονική άντληση στοιχείων της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας η οποία δηλώνεται στην αίτηση, καθώς και διασταύρωση της διεύθυνσης αυτής με τα στοιχεία του παραστατικού διακίνησης για την παραλαβή του παλαιού ή την παράδοση του νέου εξοπλισμού, εφόσον η διακίνηση γίνεται με ευθύνη του εμπόρου λιανικής.

•Η αγορά μόνο εγκεκριμένου / συμβατού σε το πρόγραμμα εξοπλισμού. όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική διασύνδεση της επιταγής κατά την εξαργύρωσή της, με κωδικό προϊόντος που έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού.

•Η επιβεβαίωση του εύλονου του κόστους, όπως προκύπτει από την αυτόματη σύγκριση της τιμής πώλησης του επιδοτούμενου προϊόντος με τυχόν παρασχεθείσα ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή κατασκευαστή.

•Η επιβεβαίωση ότι το ποσό επιχορήγησης τηρεί τα όρια του ύφους και της έντασης ενίσχυσης, όπως προκύπτει από τους αυτόματους ελέγχους κατά την εξαργύρωσή της κάθε επιταγής. Επίσης η τεκμηρίωση της συναλλαγής μέσω των στοιχείων των παραστατικών που καταχωρούνται κατά την εξαργύρωσή στην ψηφιακή πλατφόρμα.

(β) για τη δε ανακύκλωση παλαιάς συσκευής

•Η επιβεβαίωση ότι ανακυκλώνεται μία συσκευή αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις (κατά περίπτωση) πιστοποιημένου τεχνικού και εμπόρου, που καταχωρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα,

•Η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων βημάτων, όπως προκύπτει από την καταγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα των οροσήμων παράδοσης-παραλαβής από τον ωφελούμενο στον έμπορο λιανικής και στη συνέχεια από τον έμπορο στο Φορέα Ανακύκλωσης.

•Η δευτερογενής επαλήθευση που πραγματοποιείται από το Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής και αποτυπώνεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα.

9.2.Διενέονεια επιπλέον δειγματοληπτικών ελέγχων από τους αρμόδιους Φορείς

Πέραν των διοικητικών επαληθεύσεων, τόσο ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής όσο και ο Φορέας Υλοποίησης καί Ελέγχου δύναται να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ωφελούμενους και σε Προμηθευτές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος. Η στόχευση των ελέγχων και ο καθορισμός του δείγματος μπορεί να βασίζεται

•σε τυχαία επιλογή,

•σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων ή

•ως απόκριση σε αναφορές και καταγγελίες από τρίτα μέρη.

Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπια ή/ και εξ’ αποστάσεως, μέσω παροχής από τους ελεγχόμενους συγκεκριμένων πληροφοριών ή τεκμηρίων που θα ζητηθούν.

Όσον αφορά ειδικά στους Προμηθευτές, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να σχετίζονται με

(i)την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Προμηθευτή στο Πρόγραμμα,

(ii)την επιλεξιμότητα των προϊόντων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,

(ίίί) την επιβεβαίωση των δηλωθεισών συναλλαγών, όπως αυτές μπορεί να διασταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση και οι συνεργάτες της, με στόχο την αποφυγή εικονικών συναλλαγών.

 

10.Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

10.1.Βασικές Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Οι εγκεκριμένοι Προμηθευτές καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, καλούνται:

•Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους του παρόντος Οδηγού.

•Να τηρούν τις διαδικασίες συναλλαγών που προβλέπονται από το Πρόγραμμα για την πώληση των επιδοτούμενων προϊόντων, την εξαργύρωση των επιταγών και την ανακύκλωση των παλαιών συσκευών.

•Να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας τα αναγκαία στοιχεία και δικαιολογητικά.

•Να διαθέτουν προς πώληση μόνο προϊόντα που τηρούν τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του Προγράμματος και σε κάθε περίπτωση, μόνο όσα έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση από τον Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής και έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού.

•Να μην εκδίδουν τιμολόγια για την πώληση των συσκευών που επιδοτούνται από το Πρόγραμμα, δεδομένου ότι αφορούν ενισχύσεις ιδιωτών.

•Να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των προς ανακύκλωση συσκευών όσον αφορά τις κατηγορίες «Ψυγεία» και «Καταψύκτες». Επίσης, να διασφαλίζουν ότι οι συσκευές της κατηγορίας «Κλιματιστικά» που παραλαμβάνουν προς ανακύκλωση, έχουν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση καταλληλότητας από πιστοποιημένο τεχνικό.

•Να συμμορφώνονται με τους όρους και διατάξεις του Ν. 4819/2021 και της ΚΥΑ 23615/2014 περί Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (AHHE).

•Να τηρούν την αρχή της απόσυρσης μίας παλαιός συσκευής για κάθε μία που πουλούν με χρήση επιταγής του Προγράμματος και να τηρούν αδιάλειπτη γραμμή ιχνηλασιμότητας μεταξύ

-των προϊόντων που πωλούν, των επιταγών του Προγράμματος που χρησιμοποιούν για τη μερική εξόφληση των προϊόντων αυτών και των παραστατικών βάσει των οποίων γίνεται η πώληση και η διακίνησή τους. Και από την άλλη πλευρά,

-των συσκευών που παραλαμβάνουν από τους πελάτες προς ανακύκλωση, των συσκευών που παραδίδουν στον Φορέα Ανακύκλωσης με τον οποίο συνεργάζονται και των παραστατικών με τα οποία γίνονται οι διακινήσεις για την απόσυρσή τους.

•Να εγγράφονται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος και να καταγράφουν τα βήματα / κινήσεις και τις αντίστοιχες πληροφορίες που προβλέπονται από τις διαδικασίες του παρόντος οδηγού.

•Να αποφεύγουν αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος, ενδεικτικά μέσω της διενέργειας εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των ωφελούμενων.

•Να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος. Να κάνουν χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη (https://allazosvskevi.gov.gr) και να παραπέμπουν σε αυτή, σε κάθε σχετική με το Πρόγραμμα διαφήμιση.

•Να διατηρούν προς επίδειξη του σύνολο του υλικού τεκμηρίωσης των συναλλαγών (παραστατικά πώλησης και διακίνησης, λογιστικές εγγραφές κλπ.).

•Να συμμετέχουν σε τυχόν ελέγχους, διευκολύνοντας τα αρμόδια όργανα και παρέχοντας κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από προμηθευτή δύναται να αποτελέσει λόγο μη πληρωμής του από το

Πρόγραμμα και αιτία αποκλεισμού του από αυτό. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση βεβαιώνεται μετά την

καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης που αφορά τις

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10.2.Βασικές Υποχρεώσεις Ωφελούμενων

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να αποδεχθούν τους ακόλουθους όρους για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα:

•Να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους του Προγράμματος.

•Να υποβάλουν μία μόνο Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ με ακριβή και αληθή στοιχεία, η οποία να αφορά την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία τους.

•Να παραδώσουν μία συσκευή προς ανακύκλωση στον έμπορο από τον οποίο θα αγοράσουν τη νέα επιδοτούμενη συσκευή.

•Εφόσον αγοράσουν νέα συσκευή κλιματισμού με χρήση της επιταγής του Προγράμματος, να βεβαιώσουν ότι αυτή θα εγκατασταθεί στην κατοικία που έχει καταγραφεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης, ενώ η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού.

•Να μη μεταβιβάσουν την επιταγή προς χρήση από τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά το νοικοκυριό και κατοικία η οποία αναγράφεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης.

•Να μη λάβουν άλλη δημόσια επιχορήγηση που αφορά την αγορά της συγκεκριμένης συσκευής.

•Να αποφεύγουν αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του Προγράμματος, ενδεικτικά μέσω της διενέργειας εικονικών συναλλαγών.

•Να διατηρήσουν προς επίδειξη το σύνολο του κατά περίπτωση προβλεπόμενου υλικού τεκμηρίωσης που σχετίζεται με την αγορά έως το τέλος του Προγράμματος.

•Να δεχθούν να υπαχθούν σε πιθανό προγραμματισμένο επιτόπιο έλεγχο από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας τα αρμόδια όργανα και παρέχοντας κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο αποτελεί λόγο αποκλεισμού του από το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση βεβαιώνεται μετά την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10.3.Συνέπειες μη τήρησης υποχρεώσεων – ανάκτηση ενισχύσεων και δημοσιονομικές διορθώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη τήρηση των υποχρεώσεων προμηθευτών ή/και ωφελούμενων, ο Φορέας Υλοποίησης καί Ελέγχου προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες

•για την τροποποίηση της αρχικής απόφασης έγκρισης και την ανάκληση των σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης,

•επιπλέον, εφόσον απαιτείται, για τη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση των ενισχύσεων από τις αρμόδιες Αρχές ή την αναπροσαρμογή αυτών.

Αναλόγως των ευρημάτων των ελέγχων, τα ποσά της ανάκτησης μπορεί να καταλογίζονται

1)στους προμηθευτές του Προγράμματος, οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των πληρωμών (σε περιπτώσεις που τα ευρήματα σχετίζονται με δική τους μη συμμόρφωση),

2)στους ωφελούμενους, οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες της ενίσχυσης (σε περίπτωση που τα ευρήματα σχετίζονται με δική τους μη συμμόρφωση).

Οι προμηθευτές ή ωφελούμενοι (κατά περίπτωση) δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης ανάκλησης, ως ακολούθως:

•Εφόσον από την απόφαση δεν προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση

-η ένσταση υποβάλλεται προς τον Φορέα Υλοποίησης καί Ελέγχου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου.

-Η ένσταση εξετάζεται από τον Φορέα Υλοποίησης καί Ελέγχου, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης

•Εφόσον από την απόφαση προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής ενίσχυσης,

-Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου.

-Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Η απόφαση επίτης ένστασης εκδίδεται από τη Διαχειριστική Αρχή εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

 

11.Εμπλεκόμενοι Φορείς

11.1.Φορέας Υλοποίησης και ελέγχου

Φορέας Υλοποίησης καί Ελέγχου του παρόντος Προγράμματος ορίζεται η «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τομέα Ενέργειας».

Ο Φορέας Υλοποίησης καί Ελέγχου,

•είναι αρμόδιος για την έκδοση των προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της ανακοίνωσης των πινάκων με τις αιτήσεις χρηματοδότησης που δόναται να επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα,

•διενεργεί συστημικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται και τηρούνται, καθώς και την επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής της επόμενης ενότητας,

•δύναται να διενεργεί επίσης ελέγχους τόσο σε ωφελουμένους όσο και σε προμηθευτές, για να επιβεβαιώσει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στην αντικατάσταση και την απόσυρση των συσκευών, σε περίπτωση που επιλεγούν για έλεγχο θα πρέπει να υποβάλλουν και να επιδείξουν κάθε παραστατικό και στοιχείο που, κατά την κρίση του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου, συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την τήρηση των υποχρεώσεων τους. Η παράλειψη / άρνηση υποβολής / επίδειξης των παραπάνω στοιχείων ή η ανακριβής δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

11.2.Φορέας Πιστοποίησης και πληρωμής Αρμόδιος Φορέας για την πιστοποίηση της αντικατάστασης και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της

χρηματοδότησης (εφεξής «φορέας πιστοποίησης και πληρωμής») ορίζεται η εταιρία «

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΩΝΩΠΡΩΣΩΠΗ ΑΕ » κατ’ εφαρμογή της με α.π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/60822/846/14.06.2022 ΚΥΑ (Β’ 3006/15.06.2022).

Το έργο του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής είναι η

(1)πιστοποίηση των διαδικασιών του Προγράμματος, περιλαμβανομένης της πώλησης νέων επιδοτούμενων συσκευών και της απόσυρσης ισάριθμων παλαιών,

(2)καταβολή της αναλογούσας επιδότησης (πληρωμής προς τους προμηθευτές),

Ω Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής αναλαμβάνει, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, τις εξής αρμοδιότητες:

•την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου για το σχεδίασμά των διαδικασιών του παρόντος Προγράμματος, την υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης, την κατάταξη των αιτήσεων με αντικειμενικά κριτήρια μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος, την κατάρτιση των πινάκων με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την ένταξη των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα, καθώς και για την εκτέλεση ενεργειών ενημέρωσης και δημοσιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος,

•την διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού τόπου και της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Προγράμματος,

•την οργάνωση και λειτουργεία γραφείου εξυπηρέτησης (Help desk) για το Πρόγραμμα,

•τη έγκριση συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα, καθώς και την έγκριση των επιδοτούμενων προϊόντων (συσκευών),

•την διαχείριση ενστάσεων στα διαδοχικά στάδια του Προγράμματος,

•την παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος, τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων, συστημικών και δειγματοληπτικών ελέγχων,

•τη διαχείριση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης και καταβολής των πληρωμών του Προγράμματος,

• την παρακολούθηση καιτον τελικό απολογισμό του Προγράμματος,

Ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής εκπροσωπείται για τις επιμέρους πράξεις ή αποφάσεις του από το Διοικητικό του Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο.

Για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών που σχετίζονται με τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων, την έγκριση προμηθευτών και προϊόντων, την εκκαθάριση συναλλαγών και κάθε σχετική διαδικασία διαχείρισης, ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής μπορεί να ορίζει ομάδες εργασίας και να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών αξιολόγησης και ελέγχου σε στελέχη/συνεργάτες που εντάσσονται σε αυτές.

Ειδικά για την εξέταση των κατά περίπτωση ενστάσεων που δύναται να υποβληθούν από ωφελούμενους και προμηθευτές στα διαδοχικά στάδια του Προγράμματος, ορίζεται με απόφαση του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των υποβληθεισών ενστάσεων και υποβάλει εγγράφως τις εισηγήσεις τις στο αρμόδιο όργανο του Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις. Η Επιτροπή υποστηρίζεται στο έργο της από τις ομάδες εργασίας της προηγούμενης παραγράφου.

 

12.Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των ωφελούμενων και των δυνητικών προμηθευτών του Προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου και ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής προβαίνουν στις κατά περίπτωση απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 καιτις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το Πρόγραμμα μέσα από το δικτυακό τόπο του Προγράμματος ( https://allazosvskevi.gov.gr). Επιπλέον μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο εξυπηρέτησης του Προγράμματος (helpdesk) μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για να λαμβάνουν πληροφόρηση και απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλουν.

Οι προμηθευτές που προβαίνουν σε διαφημιστικές καμπάνιες υπό οποιαδήποτε μορφή (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια κλπ.), στις οποίες υπάρχει αναφορά στο παρόν Πρόγραμμα, υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 ΕΕ περί ενημέρωσης και δημοσιότητας και να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδονται και θα αναρτούνται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος.

 

13.Τελικές ρυθμίσεις

13.1.Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η δε «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΩΝΩΠΡΩΣΩΠΗ ΑΕ» υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς καιτις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και συνάδουν με την ιδιότητά τους.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πληροφορίες για την υποβολή και έγκριση της Αίτησης Συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος

1.Σύνοψη

Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος. Στην πλατφόρμα εγγράφονται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και οι δύο κατηγορίες προμηθευτών (άμεσοι / έμμεσοι, σύμφωνα με την ενότητα 6.2).

Γιατη συμμετοχή προμηθευτών στο Πρόγραμμα απαιτείται:

•Η δημιουργία ατομικού λογαριασμού του χρήστη που θα εκκινήσει τη διαδικασία, θα υποβάλλει την Αίτηση Συμμετοχής εκ μέρους του Προμηθευτή και θα είναι ο μετέπειτα Υπεύθυνος Προγράμματος και εκπρόσωπος της επιχείρησης για τους σκοπούς του Προγράμματος.

•Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής Προμηθευτή μέσω του παραπάνω λογαριασμού.

•Ο έλεγχος της Αίτησης Συμμετοχής από το Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής και η έγκριση ή απόρριψη της.

•Η ενεργοποίηση του Προμηθευτή σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης συμμετοχής.

2.Βήματα διαδικασίας

i.Εννραφή αρχικού χρήστη – ενεργοποίηση (un επιβεβαιωμένου) λογαριασμού

Ως πρώτος χρήστης από την πλευρά του Προμηθευτή θα πρέπει να εγγραφεί/δηλωθεί το Φυσικό Πρόσωπο που θα αναλάβει την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα και θα εκπροσωπήσει στο εξής την Επιχείρηση τόσο για λόγους επικοινωνίας, όσο και για τη διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών και ενεργειών που εκτελούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η δημιουργία νέου χρήστη πραγματοποιείται μέσω αυτο-εγγραφής (self-registration) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος, στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος (https://allazosvskevi.gov.gr). Ο χρήστης συμπληρώνει τα βασικά στοιχεία εγγραφής και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

Παρότι ο λογαριασμός ενεργοποιείται αυτόματα, δεν είναι καταρχάς επιβεβαιωμένος λογαριασμός της συγκεκριμένης επιχείρησης-προμηθευτή. Αυτό θα γίνει μετά την υποβολή, έλεγχο και έγκριση της Αίτησης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Με την ενεργοποίηση του ατομικού λογαριασμού παράγεται μοναδικός κωδικός που ταυτοποιεί και χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο λογαριασμό (Registration Form ID). Ο χρήστης θα πρέπει να καταγράψει τον κωδικό και να τον συμπεριλάβει στην Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβληθεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης (βλ. σημείο Δ στη συνέχεια). Με τον τρόπο αυτό, και μετά την έγκριση της αίτησης, θα γίνει η οριστική διασύνδεση του λογαριασμού με την επιχείρηση. Μετά την έγκριση, ο λογαριασμός του χρήστη θα λογίζεται και ως ο επίσημος λογαριασμός της επιχείρησης στο Πρόγραμμα, ενώ ο χρήστης ως ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Προμηθευτή για του σκοπούς του Προγράμματος.

ii.Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής

Ο αρχικά εγγεγραμμένος χρήστης προβαίνει στην υποβολή αίτησης συμμετοχής δηλώνοντας κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

•αν έχει παρουσία στην ελληνική επικράτεια (φορολογική/νομική οντότητα),

•το ΑΦΜ / VAT registration number,

•την επωνυμία της επιχείρησης,

•τη διεύθυνση εγκατάστασης/ έδρας,

•στοιχεία δραστηριότητας της επιχείρησης,

•στοιχεία νόμιμης εκπροσώπησης,

•το ρόλο που θα αναλάβει η επιχείρηση στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος (άμεσος/έμμεσος προμηθευτής).

•τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ για την πληρωμή του προμηθευτή (στις περιπτώσεις άμεσων προμηθευτών – εμπόρων λιανικής),

τα οποία υποβάλει μέσω συμπλήρωσης των αντίστοιχων φορμών ή/και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια.

iii.Έλεγχος και έγκριση ή απόφαση αίτησης auuusxoync

Κάθε αίτηση ελέγχεται από το Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα και ακολουθώντας τα σημεία ελέγχου που καταγράφονται στη συνέχεια.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου και η τελική έγκριση ή απόρριψη καταγράφεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, ενώ το αποτέλεσμα κοινοποιείται ηλεκτρονικά στο χρήστη που υπέβαλε την Αίτηση Συμμετοχής.

Τυχόν απόρριψη μίας αίτησης που οφείλεται σε έλλειψη ή λάθος του υποβάλλοντος δεν αποτρέπει την επανυποβολή της. Μετά την απόρριψη, ο αϊτών μπορεί να διορθώσει την αίτηση, να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να προβεί σε νέα υποβολή.

Πέραν της επανυποβολής, ο αϊτών έχει δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη επιλεξιμότητας του Προμηθευτή και δε χωρεί διόρθωση ή συμπλήρωση (περίπτωση όπου κατά την κρίση του Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής η επιχείρηση δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα).

iv.Επιβεβαίωση λογαριασμού – ενεργοποίηση Προμηθευτή στο noovoauua.

Με την έγκριση της αίτησης συμμετοχής, επιβεβαιώνεται ο συγκεκριμένος λογαριασμός ως ο επίσημος λογαριασμός του προμηθευτή στο Πρόγραμμα και ενεργοποιείται ο προμηθευτής. Μετά την ενεργοποίησή του

•παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων χρηστών εκ μέρους του προμηθευτή για την ανάληψη συγκεκριμένων ρόλων/ενεργειών μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του προμηθευτή με την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος (API),

•ενεργοποιούνται τα επόμενα βήματα της διαδικασίας που αφορούν κατά περίπτωση την υποβολή αιτημάτων έγκρισης εξοπλισμού ή/και την πώληση εξοπλισμού σε ωφελούμενους. Ειδικότερα

– έμμεσοι προμηθευτές (κατασκευαστές, αντιπρόσωποι κλπ.) μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις προϊόντων (συγκεκριμένων μοντέλων συσκευών) για την ένταξή τους στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων προϊόντων.

– Άμεσοι προμηθευτές (έμποροι λιανικής) μπορούν να δεσμεύουν/εξαργυρώνουν επιταγές και να παραλαμβάνουν συσκευές προς ανακύκλωση.

3.Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Σημεία Ελέγχου

Τα σημεία ελέγχου κάθε αίτησης και τα αντίστοιχα – ανά σημείο – απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Ειδικές Περιπτώσεις

1)Δεν είναι δυνατή η έκδοση κάποιων από τα δικαιολογητικά παραπάνω:

Για τις ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η έκδοση των προβλεπόμενων επίσημων εγγράφων που αναφέρονται στα δικαιολογητικά ΔΙΚ2 και ΔΙΚ3 παραπάνω (πχ. για εταιρίες εξωτερικού χωρίς παρουσία στην Ελλάδα) δύναται να προσκομιστεί εναλλακτικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση (για παράδειγμα από το οικείο επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο ή άλλη αρμόδια αρχή) από το οποίο να επιβεβαιώνονται τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου (ΣΕ4 για ΔΙΚ2 και ΣΕ5,ΣΕ6, ΣΕ7 για ΔΙΚ3).

Εναλλακτικά, αν και αυτό δεν είναι δυνατό δύναται να αντικατασταθεί από δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου (πχ. να εμπλουτιστεί η παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση #1), όπου θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:

•δεν είναι δυνατή η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού

•καλύπτεται η σχετική απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση όμως η νόμιμη εκπροσώπηση θα πρέπει να αποδεικνύεται με σαφή τρόπο.

2)Βεβαιώσει και πιστοποιητικά που δεν ένουν συνανθεί στην ελληνική νλώσσα

Τα αντίστοιχα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

 

Ο Φορέας Πιστοποίησης καί Πληρωμής δύναται να εξειδικεύει την παραπάνω λίστα και να δέχεται εναλλακτικά έγγραφα/στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω σημεία ελέγχου.

 

4.Ενδεικτική μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης (ΔΙΚ #1)

Για την υποβοήθηση των συμμετεχόντων και την τυποποίηση της διαδικασίας ελέγχου/επιβεβαίωσης των αιτήσεων συμμετοχής, παρατίθεται το ακόλουθο πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο οι συμμετέχοντες αφού προσαρμόσουν, θα υποβάλλουν στη θέση του δικαιολογητικού ΔΙΚ1

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.Υποβάλλω την παρούσα δήλωση ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης

•με Επωνυμία {η επωνυμία της επιχ/σης} και διακριτικό τίτλο {ο διακριτικός τίτλος της επιχ/σης αν υπάρχει},

•ΑΦΜ: {το ΑΦΜ της επιχ/σης} και ΔΟΥ {η ΔΟΥ της επιχ/σης εφόσον η επιχ/ση έχει φορολογική οντότητα στην Ελλάδα}

•Αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ {ο κωδικός ΓΕΜΗ – για εταιρίες εξωτερικού χωρίς παρουσία στην Ελλάδα ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής του εμπορικού μητρώου},

•η οποία εδρεύει στην {Πόλη}, {Οδός και Αριθμός, {ΤΚ / ταχυδρομικός κώδικας}, {Χώρα}

2.Έλαβα γνώση του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης και τον Οδηγό του Προγράμματος.

3.Η Επιχείρηση θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα με τους εξής ρόλους:

•Έμπορος λιανικής (Άμεσος Προμηθευτής ωφελούμενων); {ΝΑΙ / ΟΧΙ},

•Κατασκευαστής Προϊόντος: {ΝΑΙ / 0X1}

•Επίσημος Αντιπρόσωπος Προϊόντος: {ΝΑΙ / 0X1}

•Εξουσιοδοτημένος Διανομέας Προϊόντος: {ΝΑΙ / 0X1}

•Ανεξάρτητος Εισαγωγέας Προϊόντος: {ΝΑΙ / 0X1}

4.Δεσμεύομαι ότι η Επιχείρηση θα τηρήσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της στο Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων:

•Τη δήλωση συσκευών που πληρούν όλες τις προδιαγραφές του Προγράμματος,

προμηθευτές)

•Την πώληση και απόσυρση συσκευών βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων και διαδικασιών του Προγράμματος, μόνο για εμπόρους λιανικής)

•Την τήρηση των όρων επιλεξιμότητας δαπανών,

•Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες ελέγχου, σε περίπτωση που η επιχείρησή μου επιλέγει για δειγματοληπτικό έλεγχο, περιλαμβανομένων και των όρων περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. [μόνο για εμπόρους λιανικής)

5.Εξουσιοδοτώ τον Χρήστη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος με τα ακόλουθα στοιχεία

•Όνομα:{ΟΝΟΜΑΕΠΩΝΥΜΟτου χρήστη που εγγράφηκε στην πλατφόρμα}

•ΑΦΜ:{ΑΦΜ του χρήστη που εγγράφηκε στην πλατφόρμα}

•Email/username:{email /username του χρήστη που έχει επιβεβαιωθεί κατά την εγγραφή}

 

Κωδικός Εγγραφής:{RegistrationFormlD (RFXXXXX) του χρήστη που εγγράφηκεστην

πλατφόρμα}

όπως υποβάλλει την Αίτηση Συμμετοχής Προμηθευτή στο Πρόγραμμα και εκπροσωπήσει στο εξής την Επιχείρηση τόσο για λόγους επικοινωνίας, όσο και για τη διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών και ενεργειών που εκτελούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Δηλώνω επίσης ότι, ο ηλεκτρονικός λογαριασμός (account) του χρήστη από τον οποίο υποβάλλεται η Αίτηση Συμμετοχής Προμηθευτή με επισυναπτόμενη την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση θα λογίζεται στο εξής και ως ο επίσημος λογαριασμός της επιχείρησης στο Πρόγραμμα, ενώ το email το επίσημο κανάλι επικοινωνίας για ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων.

6.Τυχόν πληρωμές του Προγράμματος προς την επιχείρηση θα καταβληθούν στον εξής τραπεζικό λογαριασμό, του οποίου δικαιούχος είναι η Επιχείρηση:

-ΙΒΑΝ:{ΤοΙΒΑΝτου λογαριασμού },

-BIC: {To BIC της τράπεζας }

(Το συγκεκριμένο σημείο αφορά μόνο εμπόρους λιανικής, αλλιώς διαγράφεται)

7.Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι αληθή και ακριβή.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα στοιχεία δήλωσης νέων προϊόντων στο Πρόγραμμα

(έγκριση εμπορικών μοντέλων συσκευών )

1. Προετοιμασία κατάλληλης τεκμηρίωσης

i.Στοιχεία τεκμηρίωσης

Πριν την υποβολή δήλωσης νέου προϊόντος, ο Προμηθευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

•Γνωρίζει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ώστε να μπορεί να συμπληρώσει τα επιμέρους πεδία της ηλεκτρονικής δήλωσης.

•Γνωρίζει τη διεύθυνση (url) της επίσημης σελίδας του κατασκευαστή (Ελλάδα/Εξωτερικό) με αναλυτική πληροφόρηση για το προϊόν, την οποία θα καταγράφει στο αίτημά του.

•Έχει στη διάθεσή του συνοπτική τεχνική πληροφόρηση που τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και το οποίο θα επισυνάψει στην τεκμηρίωση της αίτησης.

•Έχει συλλέξει τις αναγκαίες βεβαιώσεις – δηλώσεις σύμφωνα που περιγράφονται στη συνέχεια, τις οποίες θα προσκομίσει ως τεκμηρίωση της δήλωσης.

Η τεκμηρίωση αποσκοπεί στην επιβεβαίωση των ελάχιστων απαιτήσεων επιλεξιμότητας των συσκευών προς

πώληση (βλ. ενότητα 2.2) και θα πρέπει να είναι σαφής και ανάλογη του σκοπού που επιτελεί (εστιασμένη

στα κριτήρια αυτά και μόνο).

ii.Προσκόριση βεβαίωσης κατασκευαστή

Κάθε προϊόν που δηλώνεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση κατασκευαστή

σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο. Η βεβαίωση υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση προϊόντος.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗ

 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

βεβαιώνω ότι…

το προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΤΥΠΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΕΑΝ (εφόσον υπάρχει):

•συμμορφώνεται πλήρως με τις ελάχιστες προδιαγραφές του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ», και ειδικότερα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας {1/2/3} (κατηγορία στην οποία προτείνεται να ενταχθεί),

•διαθέτει τεχνική υποστήριξη / επισκευαστικό κέντρο στην Ελλάδα στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ιδιοκτήτης της συσκευής κατά το διάστημα ισχύοςτης εργοστασιακής εγγύησης,

•διαθέτει τηλεφωνική υποστήριξη κατασκευαστή ή αντιπροσώπου στην ελληνική γλώσσα. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: {ΕΤΑΙΡΙΑ/Πάροχος Υποστήριξης}, {Στοιχεία επικοινωνίας}

Τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή του προϊόντος είναι:

•Διεύθυνση

•E-mail

•Web site.

Η βεβαίωση αφορά κάθε αίτημα ψηφιακού εξοπλισμού. Είναι όμως δυνατή η προσκόμιση μίας ενιαίας / συνολικής βεβαίωσης που καλύπτει μία λίστα/σύνολο διαφορετικών προϊόντων/συσκευών, εφόσον υποβάλλονται πολλαπλές δηλώσεις προϊόντων του ίδιου κατασκευαστή.

 

Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης απευθείας από τον ίδιο τον κατασκευαστή, παρέχονται οι ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές:

Εναλλακτική επιλογή 1

•Εφόσον η δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος θα υποβληθεί από επίσηuo αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο διανομέα του κατασκευαστή:

-Η προηγούμενη βεβαιώση μπορεί να εκδοθεί από τον Προμηθευτή που υποβάλλει το αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος και όχι από τον ίδιο τον κατασκευαστή.

-Απαιτείται πλέον της πρώτης βεβαίωσης, μία επιπλέον βεβαίωση/ δήλωση του κατασκευαστή του προϊόντος, ότι ο συγκεκριμένος προμηθευτής είναι επίσημος αντιπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος διανομέας του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο προϊόν ή ευρύτερη ομάδα προϊόντων που καλύπτει και το συγκεκριμένο προϊόν.

Εναλλακτική επιλογή 2

•Εφόσον η δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος θα υποβληθεί από ανεξάρτητο εισαγωγέα:

-Η προηγούμενη βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί από τον Προμηθευτή που υποβάλλει το αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος και όχι από τον ίδιο τον κατασκευαστή.

-Απαιτείται επιπλέον επίσημη δήλωση του ίδιου του κατασκευαστή του προϊόντος, ότι εξουσιοδοτείτο συγκεκριμένο εισαγωγέα για να βεβαιώσει ο ίδιος (ο εισαγωγέας) τους όρους συμμόρφωσης του προϊόντος στο πλαίσιο του Προγράμματος,

είτε

ο εισαγωγέας μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση που έχει εκδοθεί από τρίτο μέρος, δηλ. τον επίσημο αντιπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα, στη χώρα από όπου έγινε η αρχική αγορά των συγκεκριμένων συσκευών πριν την εισαγωγή, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην πρώτη εναλλακτική επιλογή.

2.Προετοιμασία & υποβολή δήλωσης προϊόντων

Οι δηλώσεις έγκρισης νέων προϊόντων πραγματοποιούνται μαζικά, μέσω υποβολής τυποποιημένων αρχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Κάθε εγγραφή/γραμμή του αρχείου αντιστοιχεί σε ένα διακριτό μοντέλο/προϊόν. Το αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές εγγραφές δίνοντας τη δυνατότητα μαζικής υποβολής αιτημάτων (πολλά προϊόντα ταυτόχρονα με ένα αρχείο). Παρά τη μαζική υποβολή κάθε προϊόν (εγγραφή) ελέγχεται και εγκρίνεται ανεξάρτητα.

Ο Προμηθευτής μπορεί να κατεβάσει από τον λογαριασμό του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος τα πρότυπα των αρχείων για συμπλήρωση.

Η δήλωση προϊόντος (η κάθε εγγραφή του τυποποιημένου αρχείου) περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

•Την κατηγορία / υποκατηγορία του προϊόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 2.2.

•Μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του προϊόντος που έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή (τύπου ΕΑΝ ή UPC ή άλλης μορφής global trade item)

•Ο ρόλος του αιτούντος σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν (αν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας ή ανεξάρτητος εισαγωγέας).

•Πληροφοριακά στοιχεία του προϊόντος (εμπορική ονομασία, επωνυμία κατασκευαστή κλπ.) και βασικά χαρακτηριστικά του που είναι σημαντικά για επιμέρους ελέγχους στο πλαίσιο του Προγράμματος.

•Ανώτατη προτεινόμενη τιμή λιανικής, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο Πρόγραμμα για τον έλεγχο του εύλογου του κόστους.

•Διεύθυνση (url) της επίσημης σελίδας του κατασκευαστή.

•Στοιχεία τοποθεσίας/διαδικτυακού φακέλου (url) από τον οποίο μπορεί να αντληθεί το σύνολο των εγγράφων τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τη δήλωση του προϊόντος, όπως το τεχνικό φυλλάδιο και η βεβαίωση κατασκευαστή.

Ο Προμηθευτής ανεβάζει το σχετικό αρχείο στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος μέσα από το

λογαριασμό του (upload) καιτο υποβάλειπρος έλεγχο.

3.Έλεγχος και έγκριση ή απόρριψη δήλωσης προϊόντων

Κάθε δήλωση (μεμονωμένο προϊόν) ελέγχεται από το Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, ακολουθώντας τα σημεία ελέγχου που καταγράφονται στη συνέχεια.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου και η τελική έγκριση ή απόρριψη καταγράφεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, ενώ το αποτέλεσμα κοινοποιείται ηλεκτρονικά στο χρήστη που υπέβαλε την Αίτηση Συμμετοχής.

Τυχόν απόρριψη μίας αίτησης που οφείλεται σε έλλειψη ή λάθος του υποβάλλοντος δεν αποτρέπει την επανυποβολή της. Μετά την απόρριψη, ο αϊτών μπορεί να διορθώσει την αίτηση, να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να προβεί σε νέα υποβολή.

Πέραν της επανυποβολής, ο αϊτών έχει δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη επιλεξιμότητας του προϊόντος και δε χωρεί διόρθωση ή συμπλήρωση (κατά την κρίση του Φορέα Πιστοποίησης καί Πληρωμής το προϊόν δεν δύναται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα).

5. Σημεία ελέγχου & αντίστοιχη τεκμηρίωση που ελέγχεται

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πληροφορίες για την εγγραφή πιστοποιημένων τεχνικών εγκατάστασης κλιματισμού

Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί εγκατάστασης κλιματισμού αποτελούν μία ειδική κατηγορία εμπλεκόμενων στο Πρόγραμμα, αφού καλούνται να βεβαιώσουν την καταλληλότητα των συσκευών κλιματισμού προς απόσυρση (κατηγορία 1) και να προβούν στην απεγκατάστασή τους.

Οι τεχνικοί αναλαμβάνουν τις παραπάνω εργασίες κατ’ εντολή του εμπόρου λιανικής, είτε απευθείας, με ανάθεση του ωφελούμενου. Η αμοιβή τους δεν είναι επιλέξιμη προς επιχορήγηση στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Η βεβαίωση συμμόρφωσης του προς ανακύκλωση προϊόντος γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Τεχνικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος. Στην πλατφόρμα εγγράφονται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τους προμηθευτές, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα I, αλλά με τις ακόλουθες διαφορές/εξαιρέσεις:

•Οι τεχνικοί εγγράφονται ως φυσικά πρόσωπα και ο λογαριασμός παραμένει ατομικός (δε δύναται να δημιουργηθούν πολλαπλοί χρήστες).

•Η αίτηση συμμετοχής τους περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

-το ΑΦΜ,

-το όνομα/ επωνυμία,

-τη διεύθυνση εγκατάστασης/ έδρας,

-στοιχεία δραστηριότητας της επιχείρησης,

-το σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την τεχνική επάρκεια για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, και ειδικότερα

(α) την άδεια ψυκτικού

(β) το πιστοποιητικό/βεβαίωση επάρκειας για την εκτέλεση εργασιών ανάκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008, είτε το αντίστοιχο πιστοποιητικό κατηγορίας II σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2015/2067.

Για τη συνολικότερη διαδικασία εγγραφής και έγκρισης (και υπό την αίρεση των παραπάνω διαφοροποιήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα βήματα/διαδικασία του Παραρτήματος I.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

 

 

-
Κατηγορίες προϊόντων